Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Uutiset

Omnia hakee Suomi toisena kielenä -tuntiopettajaa (2 paikkaa)

Määräaikainen palvelussuhde ajalle 12.2.-16.11.2018.

Haemme kahta S2-tuntiopettajaa vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukseen. Koulutuksen opiskelijat ovat aikuisia maahanmuuttajia, joilla on kotoutumissuunnitelma voimassa.

Tehtävään kuuluu luku- ja kirjoitustaidon, suomen kielen sekä yhteiskuntataitojen ja kulttuurintuntemuksen opetus ja sen suunnittelu, opiskelijaryhmän vastuuopettajana toimiminen sekä Omnian yhteiseen kehittämiseen osallistuminen. Vastuuopettajan tehtäviin sisältyy mm. opiskelusuunnitelman laatiminen yhdessä opiskelijan kanssa, oppimisen arviointi ja seuranta sekä yhteydenpito opiskelijaa koskevissa asioissa esim. TE-toimistoon.

Opetuksessa noudatetaan oppilaitoskohtaista vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaa. Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso A1.1.

Koulutus alkaa 12.2.2018 ja päättyy 16.11.2018 (opetusta ei ole 18.6.-10.8. eikä 15.-19.10.). Opetusta on 4 tuntia päivässä, yht. 20 tuntia viikossa. Lisäksi muuta työtä 5 tuntia viikossa tai enemmän erikseen sovittaessa.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään suomen kielen aineopintoja, maahanmuuttajien S2-opetuskokemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitoja, tvt-taitoja, joustavuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Eduksi luetaan kokemus maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta, kotoutumiskoulutuksesta sekä moniammatillisesta tiimityöstä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Anne Rasskasov, p. 046 877 2726

Kuinka haet?

Haku on nyt päättynyt. Katso kaikki avoinna olevat työpaikkamme Meille töihin -sivulta.