Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee sosiaali- ja terveysalan opettajaa

Omnia hakee yhteiskunnallisten aineiden ja vammaistyön opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2021-31.12.2021.

Opettajan tehtävänä on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opetettavana alana on sosiaali- ja terveysala ja kasvatus- ja ohjausala.

Tehtävässä edellytettävä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytetään vahvaa työkokemusta vammaistyöstä ja toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan monipuolisten pedagogisten menetelmien hallinta ml. verkko-opetuksen hallitseminen, valmius opettaa englannin kielellä, monikulttuurinen osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäinen työote, vastuunottokyky sekä joustavuus. Lisäksi eduksi luetaan hyvät työelämäkontaktit, sekä vahva kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 20.11. klo 15 mennessä.

Lisätietoja antaa
Kaisa Penttinen
Koulutuspäällikkö
0505772248
Kaisa.Penttinen@omnia.fi