Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee ruokapalveluesimiestä ravitsemispalveluihin

Tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu keittiön toiminnasta: ruokaprosessit, tilaukset ja työnjohtotehtävät. Tehtävä edellyttää vähintään alan perustutkintoa, esimieskoulutusta, elintarvikelain ja -asetuksen tuntemusta sekä kokemusta suurkeittiöstä ja esimiestyöstä. Tehtävässä tulee hallita suurkeittiön ruoanvalmistus ja kassankäyttö, keittiön omavalvonta- ja siivoussuunnitelma. Tehtävä sisältää myös oppilaiden ohjausta.

Ruokapalveluesimieheltä vaaditaan organisointikykyä, taloudellista ajattelua, töiden priorisointia ja ajankäytön suunnittelua. Tehtävä edellyttää hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen osaamista, innostunutta työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää paineensietokykyä sekä monikulttuurista työyhteisöosaamista. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää Microsoft Office -toimintojen hallintaa.
Lisäksi edellytetään hygieniapassia.

Lisätietoja antaa

Ruokapalvelupäällikkö Tarja Hämäläinen, p. 046 851 5194.

Kuinka haet?

Haku on päättynyt. Katso avoimet paikat Meille töihin -sivulta.