Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee ruokapalveluesimiestä

Tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu keittiöntoiminnasta: ruokaprosessit, tilaukset ym. tehtävät.

Tehtävä edellyttää suurtalousesimiehen koulutusta ja kokemusta suurkeittiöstä, elintarvikelain ja -asetuksen tuntemusta sekä esimiestyön osaamista. Tehtävässä tulee hallita suurkeittiön ruoanvalmistus ja kassankäyttö sekä keittiön omavalvonta-ja siivoussuunnitelma.

Ruokapalveluesimieheltä vaaditaan organisointikykyä, taloudellista ajattelua, töiden priorisointia ja ajankäytön suunnittelua. Tehtävä edellyttää hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen osaamista, innostunutta ja vuorovaikutteista työotetta sekä hyvää paineensietokykyä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää Mc Office- toimintojen hallintaa. Lisäksi edellytetään hygieniapassia.

Eduksi luetaan kokemus monikulttuurisesta työskentely-ympäristöstä ja kokemus oppilaitoksesta työskentely-ympäristönä.

Lisätietoja antaa

Tarja Hämäläinen, p. 046 851 5194.

Kuinka haet?

Haku on päättynyt. Katso avoimet paikat Meille töihin -sivulta.