Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee projektipäällikköä

Omnia hakee projektipäällikköä sähköisen asionnin ABC/Espoon työväenopiston 2.0. hankkeisiin. 

Sähköisen asioinnin ABC -hankkeessa luodaan uusi sähköisen asioinnin valtakunnallinen toimintamalli. Malli sisältää suunnittelun ja pilotoinnin, osallistujien hakevan toiminnan, sähköisen asioinnin ABC-mallin kuvauksen sekä valtakunnallisen levittämisen.

Espoon työväenopisto 2.0 -hankkeessa kehitetään työväenopiston yhteisöllistä suunnittelua, organisoidaan henkilöstön työnkuvia uuden suunnittelumallin mukaiseksi ja kehitetään työväenopiston ydinprosessia. Hankkeen tavoitteena on myös osallistaa asiakkaita kurssitarjonnan ideointiin ja suunnitteluun sekä kehittää uusia menetelmiä asiakaskuulemiseen. Lisäksi työväenopiston digitaalisia palveluita uudistetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen kanssa kehittämällä Kursor- ja Ilmonet-järjestelmiä. Hanke osallistuu aktiivisesti myös Omnian sisäiseen digitaaliseen kehittämiseen.

Projektipäällikkö vastaa osaltaan hankkeiden kokonaistoteutuksista, johtaa hankkeiden yhteistyöryhmiä ja osallistuu hankehallinnoinnin lisäksi hankkeen vaikuttavuuden arviointiin sekä hanketoiminnan kehittämiseen. Hakuvaiheessa otetaan huomioon hakijoiden kokemus ja näyttö digitaalisten palveluiden kehittämishankkeista sekä palvelukonseptien toteuttamisesta.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä pedagogista osaamista.

Eduksi luetaan kokemus ja näyttö digitaalisten palveluiden kehittämishankkeista sekä palvelukonseptien toteuttamisesta, kokemus hankkeiden hallinnoinnista, arvioinnista ja kehittämisestä.
Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Tuula Alanko, p. 050 309 5702.

Projektipäällikkö Jaro Uosukainen, p. 050 374 0115.

Kuinka haet?

Tehtävän haku on päättynyt. Katso avoimet paikat Meille töihin-sivulta.