Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee opettajia eri aloille

Opettajia haetaan digitaaliseen toimintaan, kestävän kehityksen alalle, matemaattisiin aineisiin, suomen kielen ja S2 opetukseen, taiteen ja luovan ilmaisun alalle, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpidon alalle, yhteiskunnallisiin aineisiin sekä ruotsin kielen opetukseen.

Edellytämme kaikissa avoimissa paikoissa näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä. 
Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Arvostamme laaja-alaista näkemystä työelämästä ja yhteiskunnasta. Toivomme sinulta eri ammattialojen tuntemusta ja olet voinut hankkia työkokemusta moninaisista työtehtävistä. Tehtävässä menestyminen vaatii näkemystä työelämästä ja näkemystä siitä, mitä osaamista toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut tarvitsee yhteiskunnassa ja työelämässä. Tärkeintä on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään itseohjautuvasti ja joustavasti opiskelijan tarpeet huomioiden. Toivomme myös, että kykenet opettamaan myös englannin kielellä.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Riitta Vihunen, puh. 046 851 5023, keskiviikkona 13.3. klo 9.00 - 11.00 ja tiistaina 19.3. klo 9.00 - 11.00.

Koulutuspäällikkö Matti Matikainen, puh 040 126 7589, torstaina 21.3. klo 15.00 - 17.00 sekä perjantaina 22.3. klo 8.00 - 10.00.

Kuinka haet?

Haut ovat päättyneet. Katso avoimet paikat Meille töihin -sivulta.