Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee opettajaa MANU-koulutukseen

Omnia hakee suomi toisena kielenä opettajaa 17-29-vuotiaiden maahanmuuttajanuorten koulutukseen (MANU).

Koulutus on yhteisöllistä, peruspolkua etenevää omaehtoista kotoutumiskoulutusta. Koulutuksen opiskelijat ovat nuorisotakuun piiriin kuuluvia maahanmuuttajanuoria, joilla on kotikunta Suomessa. Koulutuksessa on kaksi noin 17 henkilön opiskelijaryhmää.

Koulutus järjestetään 23.9.2019-12.6.2020 ja opiskelijoiden alkuhaastattelut ja testit 9.9. lähtien. Työsuhde alkaa 5.9. suunnittelupäivällä. Opetus alkaa 23.9. Opetusta on 24 tuntia viikossa, ma-pe klo 9-14 välillä. Lisäksi tukiopetusta on 1 tunti viikossa. Koulutuksen kaksi suomen kielen opettajaa toimivat myös ryhmänohjaajina. Ryhmänohjausta on 1 tunti viikossa. Ryhmänohjaajan tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden poissaoloseuranta sekä opiskelijahuollolliset keskustelut yhteistyössä koulutuksen kuraattorin kanssa. Ryhmänohjaaja on vastuussa myös TET-jakson ohjaamisesta.

Opetus järjestetään kahden suomi toisena kielenä -opettajan jaettuna opettajuutena. Opettajat opettavat kahta opiskelijaryhmää vuoroviikoin, jolloin työtehtävissä korostuu yhteinen suunnittelu- ja arviointityö. Yhteistä suunnittelutyötä tehdään säännöllisesti myös koulutuksen opinto-ohjaajan ja projektikoordinaattori-kuraattorin kanssa. Toinen ryhmä aloittaa suomen kielen opiskelun alkeistasolta ja toinen ryhmä todennäköisesti tasolta A1.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, pedagogista pätevyyttä sekä vähintään suomen kielen perusopintoja ja vuoden mittaista nuorten tai aikuisten maahanmuuttajien opetuskokemusta.

Eduksi luetaan erinomaiset vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataidot, kokemus moniammatillisesta tiimityöstä, yhteisopettajuudesta ja kotoutumiskoulutuksessa työskentelystä.

Lisätietoja antaa

Projektikoordinaattori-kuraattori Vaula Paunila (koulutuksen sisältöön liittyvät asiat), p. 043 825 3488 tai vaula.paunila@omnia.fi.

Koulutusvastaava Laura Hartikainen (työsuhteeseen liittyvät asiat), p. 043 824 7025 tai laura.hartikainen@omnia.fi.

Yhteydenotot vain 1.-12.8.2019 välisenä aikana.

Kuinka haet?

Haku on päättynyt. Katso avoimet paikat Meille töihin -sivulta.