Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee opettajaa kasvatusalalle

Kasvatusalan opettajan tehtävänä on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opetettavat alat ovat sosiaali- ja terveysala sekä kasvatus- ja ohjausala. 

Tehtävässä edellytettävä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa sekä vahvaa työelämäkokemusta kasvatusalalta ja toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta eri ikäisten oppijoiden kanssa. 

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan monipuolisten pedagogisten menetelmien hallinta, verkko-opetuksen hallitseminen, monikulttuurinen osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäinen työote, vastuunottokyky ja joustavuus. Lisäksi eduksi luetaan valmius opettaa englannin kielellä, hyvät työelämäkontaktit, kokemus ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta sekä hankkeista ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Tiina Thure-Toivanen, p. 050 343 4034.

Kuinka haet?

Haku on päättynyt. Katso avoimet paikat Meille töihin -sivulta.