Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee matemaattisten aineiden opettajaa

Tulet toimimaan Yhteisten tutkinnon osien matematiikan opettajana Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -tutkinnonosassa. Odotamme sinulta näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa etenemään opinnoissaan yksilöllisesti ja joustavasti.

Odotamme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia sekä ohjata verkossa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työssä menestyminen edellyttää sinulta rohkeaa asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Arvostamme laaja-alaista näkemystä ammattiosaamisen tavoitteena olevasta matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta. Tehtävässä menestyminen vaatii yleissivistävän näkökulman ohella käsitystä siitä, miten oppija voi hyödyntää osaamistaan tulevassa ammatissaan. Tärkeintä kuitenkin on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään asiakaslähtöisesti opiskelijan tarpeet huomioiden. Toivomme myös, että kykenet opettamaan englannin kielellä.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä sekä matematiikan opettajan kelpoisuutta. Eduksi luetaan kelpoisuus opettaa lisäksi fysiikkaa tai kemiaa.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 21.4.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Riitta Vihunen p. 046 851 5023 tai Maarit Honkanen p. 040 126 7209 arki-iltapäivisin klo 15.00 - 15.30.

Lisätietoja antaa
Riitta Vihunen
Koulutuspäällikkö
0468515023
Riitta.Vihunen@omnia.fi
Maarit Honkanen
Koulutuspäällikkö
0401267209
Maarit.Honkanen@omnia.fi