Ajankohtaiset

Omnia hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen allekirjoitti viime viikolla Riadissa yhteistyömuistion saudiarabialaisen sijoittajaryhmän kanssa. Yhteisenä tavoitteena on avata ammatillisen koulutuksen keskus tulevaan Knowledge Economic City Medinaan. Yksityisen sektorin kasvun tukeminen on yksi Saudi-Arabian keskeisistä pyrkimyksistä. Knowledge Economic City-projektien tavoitteena on vauhdittaa uusien yritysten syntymistä alueille. Medinassa keskeisiä kasvusektoreita ovat muun muassa matkailu- ja ICT-palvelut.

Omnian edustajat olivat Riadissa osana ministeri Sanni Grahn-Laasosen delegaatiota. Ohjelmassa oli muun muassa Saudi-Arabian työministeriön sekä työllisyyskoulutuksesta vastaavan Human Resources Development Fundin johdon tapaamisia. “Suomalainen työelämälähtöinen ammatillisen koulutuksen malli, joka tukee yksilötasolla urakehitystä ja samalla yritysten talouskasvua, tarjoaa aidosti jotain uutta saudiarabilaisen ammatillisen koulutuksen kentässä”, toteaa Tapio Siukonen.  “Medinaan suunniteltava keskus on vasta alkua. Tavoitteenamme on edistää laajempaa ammatillisen koulutuksen yhteistyötä maiden välillä ja nostaa Suomi kärkikumppanien joukkoon tulevissa koulutussektorin investoinneissa”, toteaa Mervi Jansson Omnian oppimiskumppanuuksien johtaja. Saudi-Arabiassa ammatilliseen koulutukseen hakeutuu nyt noin 9 % opiskelijoista, maan tavoitteena on nostaa luku yli 12 %:n lähivuosina. Saudi-Arabia hakee myös uusia malleja nuorten ja aikuisten uraohjaukseen ja työllisyyspalveluihin. Kasvualoille tarvitaan urapolkuja ja koulutusta.

Saudi-Arabian koulutussektorin tulevat investoinnit tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille oppimisympäristöjen suunnittelusta rakentamiseen ja digiratkaisuihin.  “Kun koulutusta aletaan tavoitteellisesti paketoida osaksi yritysten vientiprojekteja, pystytään asiakkaille tarjoamaan entistä laajempia kokonaisuuksia ja kaikki voittavat”, toteaa Omnian hallituksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen. “Tulevista leikkauksista huolimatta, meillä ei ole varaa olla panostamatta uusiin avauksiin. Ainoa vaihtoehto on uudistuminen. Lisäksi koulutuspalvelujen viennistä saadut opit palvelevat myös kotimaan toimintojen kehittämistä”, jatkaa Kemppi-Virtanen.

Omnia hakee parhaillaan kokeilulupaa viedäkseen ammatillista tutkintotavoitteista koulutusta Saudi-Arabian lisäksi Egyptiin, Kiinaan ja Nigeriaan. Konsultointi- ja kehittämisprojekteja on toteutettu muun muassa Egyptissä, Tunisiassa ja Kosovossa. “Suomi tunnetaan koulutuksen huippumaana, mutta ei huippuosaajana koulutuspalvelujen viennissä. Tutkintovienti antaa mahdollisuuden kehittää uusia liiketoimintamalleja ja rakentaa pitkän tähtäimen bisnestä”, toteaa Mervi Jansson.

Lisätietoa:

  • Omnian kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen, puh. 044 369 6600
  • Omnian oppimiskumppanuuksien johtaja ja FIEDU ry:n puheenjohtaja Mervi Jansson, puh. 043 820 0152