Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee henkilöstöpäällikköä

Tehtävän kuvaus

Haemme henkilöstöpäällikköä, jolla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Oikeustieteellinen tutkinto katsotaan eduksi. Edellytämme esimieskokemusta ja työkokemusta henkilöstöasioiden tehtävistä. Työssä tarvitaan näkemystä HRMD:n toimintakokonaisuuden kehittämisestä ja työssä menestyminen edellyttää neuvottelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Toimintaympäristömme on monikulttuurinen, joten arvostamme kielitaitoa. Omniassa sovelletaan seuraavia virka- ja työehtosopimuksia: KVTES, OVTES ja TS sekä AVAINTA ry:n sopimuksia.

Palkkaus on KVTES:in mukainen, mutta hakija voi esittää oman palkkatoiveensa. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Viran täyttämisessä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Tietoa Omniasta

Omnian tehtävänä on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa

  •  järjestämällä järjestämis- ja ylläpitämislupien mukaisesti nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta, aikuis- ja ammattilukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaana sivistystyönä järjestettävää kansalais-opistotoimintaa sekä taiteen perusopetusta aikuisille,
  •  järjestämällä alueen maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle väestölle sekä ilman koulutuspaikkaa, tutkintoa tai työpaikkaa oleville nuorille ja aikuisille osallisuutta, osaamista ja työllistymistä edistäviä koulutus- ja kurssipalveluita, työpajatoimintaa ja osaamiskeskuksen palveluita,
  • vahvistamalla elinikäisenä oppimisena yksilöitä ja yhteisöjä sosiaalisen osallistumisen lisäämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä, kriittisen ajattelun tukemisessa sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden alueilla,
  • tarjoamalla alueen yrityksille ja yhteisöille markkinaehtoisina palveluina henkilöstön osaamisen päivittämistä, yritysten työvoimatarpeisiin nopeasti vastaavan ja opiskelijoiden työllistymiseen johtavan rekrytointi- ja kohtaamiskanavan sekä yritysten lähtökohdista kehitetyn tehokkaan ja mitattavan työpaikalla tapahtuvan ohjauskokonaisuuden,
  • vahvistamalla sidosyksikkönä jäsenkuntien henkilöstön osaamista toteuttamalla yhteistyössä tarve- ja toimialakohtaisesti räätälöityjä oppimistapahtumia, kursseja ja koulutusta sekä sujuvaa mahdollisuutta ammattiosaamisen päivittämiseen,
  • innovoimalla yhteistyössä opetusalan, yrityselämän, jäsenkuntien ja asiakkaiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti kestävää kehitystä edistäviä koulutustuotteita, digitaalisia arjen työkaluja kansalaisille ja yrityksille sekä osaamiseen perustuvia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmiin sekä
  • edistämällä ja toteuttamalla yhteistyössä jäsenkuntien, koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa kestävää kehitystä edistävää koulutusvientiä sekä toimimalla koulutuksen ja osaamisen näyteikkunana kansainvälisille vieraille.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Tehtävämme on innostaa eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme. Toimintamme tavoitteena on rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Tapio Siukonen (p. 044 369 6600) maanantaina 20.5.2019 klo 9–12 ja maanantaina 27.5.2019 klo 9–12 tai sähköpostitse tapio.siukonen@omnia.fi.

Kuinka haet?

Haku on päättynyt. Katso avoimet paikat Meille töihin -sivulta.