Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee erityisluokanopettajaa

Tehtäviin kuuluu opetus hitaasti etenevien joustavassa ryhmässä, samanaikaisopetus aineenopettajien kanssa, tukiopetus, oppimisvaikeuksien arviointi, vastuuopettajien ja opiskeluhuollon konsultointi sekä yhteiseen kehittämiseen osallistuminen.

Työ painottuu palvelusuhteen alussa lukutaitovaiheeseen.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävässä edellytetään

  • kokemusta maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentelystä ja moniammatillisesta yhteistyöstä
  • erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta ja kehittämismyönteisyyttä
  • hyviä tvt-taitoja

Eduksi luetaan

  • kokemus vieraskielisten opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamisesta ja tuen tarjoamisesta
  • suomen kielen tai suomi toisena kielenä perus- ja/tai aineopinnot

Hakemuksesta tulee käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos ei, hakemuksessa tulee olla selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla, siitä tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Anne Rasskasov, p. 046 877 2726.

Hakeminen

Haku on päättynyt. Katso avoimet työpaikat Meille töihin -sivulta.