Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee aluekoordinaattoria

Aluekoordinaattori vastaa Espoon työväenopiston aluekeskuksen tiloista sekä huolehtii työväenopiston alueellisista tilajärjestelyistä. Lisäksi hän vastaa opetuksen tarvitsemista laitteista ja välineistä. Hän seuraa vastuualueensa omien tilojen käyttöasteita sekä suunnittelee ja ohjaa tilojen käyttöä yhteistyössä ainetiimien kanssa.

Aluekoordinaattori tekee vastuualueensa osalta hankintaesitykset kalusteista ja varusteista sekä hankkii vastuualueensa yhteiseen käyttöön tulevat opetusvälineet ja laitteet, osallistuu asiakaspalveluun, asiakkaiden ja opettajien neuvontaan, ohjaukseen sekä alueelliseen tiedottamiseen.

Aluekoordinaattorilla on työnjohdollinen rooli suhteessa vahtimestareihin lisäksi hän toimii toimipistevastaavana, vastaa toimipisteen turvallisuudesta ja laatii sen pelastussuunnitelman.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa toisen asteen tutkintoa ja vahvaa käytännön kokemusta vastaavasta tehtävästä sekä taitoa viestiä suomen kielen lisäksi myös englannin kielellä.

Lisäksi tehtävä edellyttää asiakaspalvelu-, ongelmanratkaisu- ja koordinointitaitoja, tilannetajua, johdonmukaisuutta, taitoa viestiä ymmärrettävästi, paineensietokykyä sekä taitoa työskennellä itsenäisesti ja tiimissä.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 15.11.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Emilia Sarja, emilia.sarja@omnia.fi, p. 046 877 1905