Ajankohtaiset

Oikeus Osata -ohjelma: Omnialle merkittävä rooli toimintakulttuurin uudistamisessa

Kehittämistoiminnan painopisteinä ovat koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki sekä pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen.

Verkosto muodostuu 16 ammatillisesta oppilaitoksesta eri puolilla Suomea ja sen toiminta tulee perustumaan vahvaan vertaisverkostomaiseen toimintaan ja yhteiseen osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Lisäksi Omnia sai valtakunnallisen koordinaatiovastuun kyseisen painopisteen osalta.

Valtakunnallisen koordinaatiotehtävän kautta edistämme toimintakulttuurin muutoksen tulosten näkyvyyttä sekä tuotamme tietoa ja kokemuksia hankkeiden tuloksista kokoavasti, myös niiden oppilaitosten suuntaan, jotka eivät osallistu varsinaiseen hanketoimintaan.

Omnia on mukana kumppanina myös kolmessa muussa Oikeus Osata -ohjelmaan kuuluvassa uudessa verkostohankkeessa. Niissä kehitetään opinto-ohjausta opintojen eri vaiheissa (koordinaattorina Länsirannikon Koulutus Oy Winnova), yhteisten tutkinnon osien oppimateriaalien opiskelija- ja työelämälähtöisyyttä (Turun kaupunki) sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia osana oppilaitoksen toimintaa (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia).

Hankkeiden toiminta-aika on 16.11.2020 - 30.6.2022.

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi