Ajankohtaiset

Nyt vietetään Euroopan ammattitaitoviikkoa ja Oppisopimusviikkoa

Tällä viikolla vietetään Euroopan ammattitaitoviikkoa (European Vocational Skills Week). Viikon päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Wienissä.

Viikkoa vietetään Euroopan komission aloitteesta. Sen tavoitteena on nostaa esiin ammatillista osaamista ja sen merkitystä muuttuvassa maailmassa. Ammatillinen koulutus tarjoaa osaamista, jolle on tarvetta työmarkkinoilla.

Yhtä aikaa Euroopan ammattitaitoviikon kanssa on käynnissä Oppisopimusviikko. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhtenä tavoitteena on vastata entistä paremmin työelämän tarpeisiin. Tätä varten muun muassa tutkintoja on uudistettu ja työelämässä oppimista on lisätty. Työelämässä oppimista toteutetaan nykyään sekä koulutussopimuksella että oppissopimuksella.

Yrittäjällä on nyt entistä joustavampia mahdollisuuksia oman osaamisen lisäämiseen, olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen tai uuden työntekijän palkkaamiseen. Oppisopimuksella voi opiskella myös muita kuin tutkintoon johtavia koulutuksia -  vaikkapa siis tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia. 

Euroopan ammattitaitoviikkoon ja ammatillisen koulutuksen tunnetuksi tekemiseen liittyviä tapahtumia järjestetään koko syksyn ajan. Tapahtumakartasta voi seurata, mitä eri puolilla Eurooppaa tapahtuu syksyn aikana.