Ajankohtaiset

Nuorten työllisyyden ekosysteemissä madalletaan yhdessä kynnystä työelämään

Uranetsintätaidot, talous- ja elämänhallintataidot, mielenterveyden ongelmien huomioon ottaminen, samat mahdollisuudet kaikille taustasta riippumatta…

Muun muassa näitä asioita nuoret toivovat, kun heiltä kysytään, mihin he tarvitsisivat tukea suunnatessaan kohti opiskelua ja työelämää.

Nuorten haastattelut kuultiin torstaina 22.10. Espoon kaupungin Nuorten työllisyyden ekosysteemin julkistamistilaisuudessa. Omnia on vahvasti mukana ekosysteemityössä yhtenä kaupungin toimijoista.

Tavoitteena nuorten työttömyyden puolittaminen

Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemin yhteinen tavoite on alle 30-vuotiaiden espoolaisten työttömien määrän puolittaminen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Espoon kaupungin palvelupäällikön Kirsi Eskelisen mukaan tavoite saavutetaan kestävästi ja nuorten yksilölliset tarpeet huomioiden sekä alkavia työttömyysjaksoja ehkäisemällä ja jo alkaneita työttömyysjaksoja lyhentämällä.

Ekosysteemin ydintoimijoita ovat työllisyyspalvelut, toinen aste, yläkoulut, järjestöt, sosiaali- ja terveyspalvelut ja ohjaamotalo kokonaisuus ja nuorisopalvelut.

”Ekosysteemin kehittämistyössä on tunnistettu, että nyt ei ole tarve palveluinnovaatioille, kaikki tarvittavat palvelut ovat jo olemassa. Nyt on kyse palveluohjauksen tehostamisesta, taitojen kasvattamisesta sekä työmahdollisuuksien edistämisestä”, Eskelinen sanoo.

Työn tueksi rakennetaan koordinoitu vaikuttavuuden todentamisen ja johtamisen malli sekä kattava viestintä ja laadullinen arviointimalli.

Laaja yhteistyö onnistumisen edellytys

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä totesi julkistamistilaisuudessa, että ekosysteemissä tartutaan suoraan siihen problematiikkaan, kuinka kynnystä palveluihin ja työelämään pääsyyn madalletaan.

”Tavoitteen pitää olla se, että kaikki nuoret pääsevät työelämään. Tämä on koko yhteiskunnan kannalta todella iso kysymys. Meillä on valtavasti haastavia työtehtäviä tarjolla sekä palvelualalla että muissakin ammateissa. Työllisyysaste on pidettävä korkealla”, hän totesi.

”Tämänhetkiset luvut työttömyydessä ovat todella vakavia. Tätä hanketta on toteutettu laajassa yhteistyössä, mikä on onnistumisen edellytys. Toinen tärkeä elementti on se, että toimitaan yhdessä nuorten kanssa”.

Verkostot ja asiakkaan tarve

Tilaisuuden panelistit, Espoon kaupungin työllisyyspalvelujen kehityspäällikkö Heikki Vento, Ohjaamotalon päällikkö Tero Luukkonen, Omnian palvelujohtaja Sirkka Wiman ja sivistystoimialan aluepäällikkö Leena Lakovaara korostivat yhdessä tehtävän työn merkitystä yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

”Tavoitteena on, että prosessia ohjaa asiakkaan tarve läpi hallintoalojen rajojen. Kun tavoite nähdään asiakkaan näkökulmasta, tähän voidaan päästä”, Sirkka Wiman totesi.

Heikki Vento totesi, että eri toimijoilla olevan tiedon hyödyntäminen on ratkaisevassa asemassa tavoitteen saavuttamisessa.

Leena Lakovaara korosti, että palvelujen tulee olla helposti saatavilla ja yksilöitävissä.

Panelistit Kirsi Eskelinen, Tero Luukkonen, Leena Lakovaara, Sirkka Wiman nuorten työllisyyden ekosysteemin julkistamistilaisuudessa

Lisätietoja antaa
Sirkka Wiman
Palvelujohtaja
0505836866
Sirkka.Wiman@omnia.fi
Riikka-Maria Yli-Suomu
Liiketoimintajohtaja
0503486544
Riikka-Maria.Yli-Suomu@omnia.fi