Ajankohtaiset

Millaisiin asioihin Espoossa tulisi keskittyä? Vastaa Mun Espoo -kyselyyn ja vaikuta!

Espoon kaupunki kyselee asukkailta ideoita ja näkemyksiä kaupungin suunnaksi Mun Espoo on -kyselyllä. Vastaukset auttavat kehittämään kaupungin palveluja ja toimintatapoja.

Millaisiin asioihin Espoossa tulisi keskittyä?

Mun Espoo on -kyselyn vastaajat pääsevät kertomaan näkemyksiään tulevaisuuden Espoosta ja itselle läheisen kaupunkikeskuksen kehittämisestä. Vastaajia pyydetään kertomaan myös omat tarinansa ja kokemuksensa Espoosta ja arvioimaan erilaisia kaupungin kehittämisen teemoja.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mielestä Espoo-tarina on ollut menestys. Viime kerralla neljä vuotta sitten vastaavaan kyselyyn saatiin 20 000 kommenttia ja ideaa. Nyt vastauksia toivotaan vielä enemmän. ”Olemme aina onnistuneet parhaiten niissä asioissa, joihin olemme saaneet asukkaat ja yhteistyökumppanit mukaan.”

”Espoo-tarina on suunnannut kaupungin toimintaa yhteisiin päämääriin. Saimme kaupungille strategian, joka elää arjessa eikä unohdu mappeihin”, kaupunginjohtaja Mäkelä sanoo.

Mun Espoo on -kyselyyn voi vastata netissä osoitteessa espoo.fi/kysely. Kyselyyn pääsee myös suoraan espoo.fi-etusivulta. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippuja.

Kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden toivotaan osallistuvan aktiivisesti kyselyyn. Myös muut kuin espoolaiset voivat vastata. Kouluissa ja vanhusten palvelukeskuksissa järjestetään oma kysely, ja esikoululaisille on tulossa oma hieman yksinkertaisempi tapa kyselyyn osallistumiseen.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään päivitettäessä Espoo-tarinaa seuraavalle valtuustokaudelle. Espoo-tarinan päivitys esitellään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi syksyllä 2017.

Lisätietoa:

espoo.fi