Ajankohtaiset

Maahanmuuttajien osaamiskeskus Omniaan

Maahanmuuttajien osaamiskeskus aloittaa toimintansa Omniassa ensi vuoden alussa. Tavoitteena on vahvistaa sujuvia siirtymistä työelämään tai koulutuksen kautta työelämään. Osaamiskeskuksessa asiakas voi kohentaa ammattitaitoaan ja kielitaitoaan rinnakkain.

”Osaamiskeskus täydentää mainiosti Omnian mahdollisuuksia tarjota kullekin maahanmuuttajataustaiselle ihmiselle räätälöityä koulutusta ja osaamista ja siten nopeuttaa heidän pääsemistään kiinni työelämään ja myös jatkokoulutukseen”, sanoo koulutuskuntayhtymän johtaja Sampo Suihko.

Osaamiskeskuksen pilotointi on aloitettu lokakuussa 2018, ja mukana ovat Omnian lisäksi Espoon kaupungin työllisyyspalvelut ja aikuissosiaalityö sekä työ- ja elinkeinotoimisto.

”Osaamiskeskuksessa uraohjaus lähtee henkilön jo saavutetusta osaamisesta eli hänen koulutustaustastaan ja työkokemuksistaan ja hänen tavoitteistaan. Ohjaukseen yhdistetään myös alueen työelämän osaamistarpeet. Molempien tavoitteiden kohtaanto tukee työllistymistä”, sanoo toimialarehtori Sirkka Wiman.

Espoossa vieraskielisen väestön osuus nousee jatkuvasti. Tällä hetkellä vieraskielisiä asukkaita on yli 42 000, ja määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Ennusteiden mukaan Espoon väestöstä 30 prosenttia on vieraskielisiä vuonna 2030, ja kaupungin väestö kasvaa nimenomaan vieraskielisten määrän lisääntymisen myötä.