Ajankohtaiset

Maahanmuuttajien koulutukseen ja kotoutumiseen lisävauhtia

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien koulutuspolkuja, kehittää ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, kehittää erilaisiin oppimisympäristöihin kielitietoisen opetuksen malleja ja toimintatapoja sekä monipuolistaa ohjaus- ja tukitoimia.

Monikulttuurisuusosaamista opetuksessa, ohjauksessa ja työpaikoilla kehitetään osana hanketta. Kaiken tämän tavoitteena on maahanmuuttajien sijoittuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään mahdollisimman joustavasti.

Samaan aikaan Opetushallitus on myöntänyt yli kahdeksan miljoonaa euroa valtionavustusta 73 hankkeelle, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielenopetusta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Näistä hankkeista Omnia on mukana kolmessa.

Vertaistukea opiskeluun ja tukea kotoutumiseen

Suomen Kotiseutuliitto sai rahoituksen hankkeelle Kaikilla on oikeus kotiseutuun - kohtaamisia ja vuoropuhelua paikalliskulttuurin äärellä. Hanke toteutetaan yhdessä Espoon Kotiseutuyhdistyksen kanssa ja paikallisena oppilaitoskumppanina toimii Omnia.

"Omnia tekee laajasti maahanmuuttajiin liittyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja tässä hankkeessa olemme edistämässä positiivista kotoutumista niin paikallisesti kuin kansallisella tasolla.", toteaa kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko.

Omnia on mukana myös MUN KAVERI -hankkeessa, johon rahoituksen sai Maahanmuuttajien työ, koulutus ja kulttuuri ry. Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria, joilla on opiskelussa vaikeuksia ja vertaistuen avulla haetaan ratkaisuja eteenpäin. Mukana on Omnian ja Espoon lukioiden opiskelijoita. Hankkeessa haastatellaan myös vanhempia ja opettajia.

Kokemuksia toisen asteen opiskelusta kartoitetaan

Laurea-ammattikorkeakoulu sai rahoituksen hankkeelle Maahanmuuttajaopiskelijan ääni – kokemuksia opintopolusta, jossa erityisen huomion kohteena ovat maahanmuuttajataustaiset toisen asteen opiskelijat. Hankkeessa kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten opiskelu toisella asteella on tukenut kotoutumista, kielen oppimista, koulutus- ja työuralla etenemistä, oppimistuloksia sekä tekijöitä, jotka ovat edistäneet tai heikentäneet opiskelijoiden siirtymistä II-asteelta korkeakouluun.

Hanketta ovat toteuttamassa Laurean lisäksi Omnia, Luksia (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) sekä Porvoon Point College.

"Maahanmuuttajataustainen elää uutta elämää uudessa kotimaassa. Häneltä puuttuu tyypillisesti sosiaalinen verkosto suomalaisiin. Meille on tärkeää toimia erilaisissa verkostoissa, jossa sidosryhmät ja järjestöt ovat yksi erittäin tärkeä taho. Maahanmuuttajataustaiset vahvistavat varmasti hankkeiden avulla omaa osaamistaan ja toimimistaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillä ei ole kaikkea tietoa ja osaamista, mutta verkostosta löytyy.", toteaa toimialarehtori Sirkka Wiman, jonka vastuulla on tutkintoa edeltävä oppiminen Omniassa.

Lisätietoja:

Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, 050 551 8119