Ajankohtaiset

Kotoma-koulutus maahanmuuttajille käynnistyy tammikuussa 2021

Kotomassa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja. Opiskelijat tutustuvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin käytännönläheisesti vierailujen, työtehtävien ja erilaisten kohtaamisten kautta.

Opiskelijoita tuetaan käyttämään kotikaupunkinsa palveluita ja heidän kanssaan kartoitetaan työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Läpi koulutuksen opiskelijan tukena toimivat opinto-ohjaaja, suomen opettaja, erityisopettaja sekä työelämä- ja yhteiskuntataitojen opettaja.

Koulutuksen aikana jokaisen opiskelijan tilanne ja tulevaisuuden toiveet kartoitetaan, jonka pohjalta opiskelijoille rakennetaan yksilöllinen polku kohti työtä tai koulutusta.

Kotoma-hanketta rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille ilmainen.

Tammikuussa alkaa kursseja Tapiolassa ja Leppävaarassa

Tammikuussa 2021 käynnistyy kaksi päiväkurssia ja yksi iltakurssi.

Yhdellä kurssilla opiskelee 12 kurssilaista luku- ja kirjoitustaitoa sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja. Opiskelu tapahtuu toiminnallisesti ja alkaa latinalaisista aakkosista. Monelta puuttuvat kokonaan opiskelutaidot, ja osa opiskelijoista ei ole koskaan käynyt koulua.

Uutta Kotoma-hankkeessa on yhteistyö Naapuruustalo Matinkylän kanssa. Yhteisöohjaajat opastavat joka toinen viikko yhden päivän ajan opiskelijoita viidellä eri kielellä työelämään ja yhteiskuntaan valmentavissa asioissa.

Tammikuussa Tapiolassa alkavat päiväkurssit ovat jo täyttyneet, mutta vielä on tilaa Leppävaarassa alkavalla iltakurssilla.

Lisätietoja antaa
Anu Kettunen
Projektikoordinaattori
0401986063
Anu.Kettunen@omnia.fi