Ajankohtaiset

Koronatiedote 5.3.2021

Viruksen leviämisen torjunta lähikontakteja rajoittamalla ja hygieniaohjeita noudattamalla on nyt keskeistä ja jokaisen yksilön vastuulla.

Etäopetuksen ja -ohjauksen toteuttaminen 8.3.2021 alkaen

Lukujärjestyksen mukainen ryhmille suunnattu opetus toteutetaan kokonaan etänä. Opetuksen sisältö ei ole perusteena välttämättömään lähiopetukseen.

Välttämätön lähiopetus ja -ohjaus perustuu aina opiskelijan yksilölliseen tarpeeseen opiskelujen aloittamisen, opintojen etenemisen ja valmistumisen varmistamiseksi sekä opiskelijan hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Jos välttämätöntä lähiopetusta tai -ohjausta annetaan useammalle opiskelijalle samaan aikaan samassa tilassa, niin heitä voi olla henkilöstö mukaan lukien maksimissaan 6 henkilöä.

Muu toiminta

Ylioppilaskirjoitusten ja YKI-tutkinnon osalta ohjeistetaan erikseen niitä henkilöitä, joita järjestelyt koskevat.

Espoon työväenopiston kurssit toteutetaan kevätlukukauden 2021 ajan etäopetuksena. Mikäli tilanne muuttuu, siitä tiedotetaan välittömästi erikseen.