Ajankohtaiset

Kokemuksia Tenderness for life -hankkeen verkossa järjestetystä tiedotustilaisuudesta

Kevät 2020 jää historiaan digiharppauksena ja oppimisen jaksona. Etätyö muuttui työksi, opetus siirtyi verkkoon, jopa työporukan kahvihetket ja perhelounaat maisteltiin digitaalisesti. Ei siis ihme, että myös kansainvälisten hankkeiden tiedotustilaisuudet järjestettiin verkossa: Omnia järjesti Tenderness for Life -hankkeen ensimmäisen tiedotustilaisuuden verkossa 20.5.2020 ja esitteli sosiaali- ja terveysalan kouluttajille, opiskelijoille ja työpaikkojen edustajille -hankkeen tavoitteita ja materiaalia.

Tendernessforlifehankkeen verkkolähetys.

Omniaa oli pyydetty Erasmus+ -kehittämishankkeeseen mukaan vuonna 2018. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa 2020-luvun ikääntyvän väestön uusia hoidon ja hoivan tarpeita. Väestön ikääntyminen haastaa oppilaitokset ja vanhusten hoito- ja hoivatyössä toimivat ihmiset miettimään uudella tavalla vastauksia kysymyksiin: kuka on vanhus, mitä palvelujen tarpeita nykyajan ikääntyneillä on, kuka hoitaa ja hoivaa heitä. Kuka vastaa näihin tarpeisiin ja miten koulutetaan hoito- ja hoivahenkilöstö kasvavaan tarpeeseen? Miten käy, jos ikääntyvällä tai häntä hoitavalla henkilöllä ei ole yhteistä kieltä tai nykyajan vaatimia digitaalisia taitoja?

Viimeinen kysymyksistä konkretisoitui keväällä 2020 Covid-19 -viruksen aiheuttamassa "uudessa normaalissa". Tenderness for Life -hankkeessa kuuden maan (Italia, Portugali, Romania, Kypros, Iso-Britannia ja Suomi) kouluttajat, opiskelijat sekä hoito- ja hoiva-alan työntekijät etsivät vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin ja pyrkivät kehittämään etäopintoihin soveltuvan kokonaisuuden, jota voidaan käyttää eri maissa kehittämään ja parantamaan ikääntyneiden hoitoa.

Uuden opintokokonaisuuden keskiössä eettisyys, kohtaaminen ja vuorovaikutus

Hankeryhmä aloitti nykyisten opetussuunnitelmien ja käytännön hoito- ja hoivatyön selvittämisellä ja hankkeen kohderyhmän haastatteluilla. Näihin tuloksiin perustuu uusi opintokokonaisuus, jonka keskiössä ovat eettisyys, vanhuksen kohtaaminen ja vuorovaikutus.

Tenderness for Life -hankkeen verkkosivuilta löytyy tässä vaiheessa englanniksi yhteenveto haastatteluista ja 2020-luvun hoivatyöntekijän profiili. Uutena työkaluna voidaan ottaa käyttöön itsearviointikysely (Kysely myös suomeksi). Jokainen kyselyn täyttäjä saa henkilökohtaisesti sähköpostiin suosituksen tutustua joihinkin tai kaikkiin verkkokurssin moduuleihin. Nämä kesällä 2020 testattavan uuden verkkokurssin moduulit ovat:

  • Elämänlaatu,
  • Autonomia,
  • Myötätuntoinen hoito,
  • Asiakkaan ihmisarvon kunnioittaminen,
  • Yksityisyys,
  • Tieto- ja viestintäteknologia terveydenhuollossa sekä
  • Yhteistyö ja viestintä.

Hankkeen tiedotustilaisuus piti järjestää jo alkuvuodesta 2020, mutta koronatilanne sekoitti suunnitelmat. Tiedotustilaisuudessa on tärkeänä osana ollut mahdollisuus tutustua, jutella ja kokeilla hankkeen uusia työkaluja. Kanssakäymistä ovat pehmentäneet kahvitukset ja pienet suupalat. Nyt alkulämmittelyn korvasi verkkoon kirjautuminen, verkkotunnuksien luominen ja oikean kanavan löytäminen. Kahvin sijaan kuului kevään mittaan tutuksi tullut lause: ’Kuuluuko ääneni?’.

Mitä opimme tästä ensimmäisestä verkkotilaisuudesta?

Verkkotilaisuuden puolesta ja vastaan puhuu monta asiaa alkaen siitä, millä kanavalla tilaisuus järjestetään, mitkä ovat järjestäjien ja osallistujien resurssit (verkkoyhteys, digitaalinen välineosaaminen ja ympäristö). Näppärät digikanavien käyttäjät luovivat helposti kanavalta toiselle, varovaisempi käyttäjä tarvitsee selkeät ohjeet ja rohkaisun uudelle kanavalle kirjautumiseen sekä sen käyttöönottoon.

Tässä vaiheessa voidaan tunnustaa, että vaikka Omnia on keväällä siirtänyt opetuksensa Moodle Collaborate-luokkaan ja paikka oli opettajille ja opiskelijoille tuttu ja turvallinen, niin oppilaitoksen ulkopuolisille osallistujille kanavalle pääsy tarkoitti lisätoimintoja. Se saattaa olla yksi syy, miksi ulkopuolisia osallistujia oli niukasti.

Webinaarin valtti on nimenomaan joustavuus ja tehokkuus: tilaisuudet tallennetaan, materiaalit jäävät verkkoon ja niihin pääsee tutustumaan joustavasti omalla aikataululla. Vaikka emme pääse fyysiseen kontaktiin, verkkotilaisuuksiin osallistuminen on yleensä helpompaa: tilaisuudet ovat lyhyempiä ja tiiviimpiä, tilaisuuksiin liitytään tavallisesti paljon tarkemmin aikatauluja kunnioittaen ja kaikki säästyvät fyysisiltä siirtymismatkoilta.

Verkkotilaisuuteen pääsee osallistumaan sekä kotoa että töistä, työhuoneesta tai keittiöstä. Toisaalta, joustavuus aiheuttaa myös haasteita johtuen ympäristön melusta, taustatilanteesta, keskittymiskyvystä, mielialasta, mielenkiinnosta jne. Kuitenkin kaikille tuo haasteita ja oppimista webinaariin osallistuminen: se on jokaisesta itsestään kiinni, ollako näkymätön ja kuulumaton tai rohjetako jakaa oppimiskokemustaan.

Kasvokkain kohtaaminen helpottaa tulkintaa sanallisen ja sanattoman viestinnän kautta. Isoissa verkkotilaisuuksissa kehotetaan sulkemaan videot ja mikrofonit, ja yleisön palautteen saaminen on työläämpää. Verkkotilaisuuksiin osallistuminen ja "äänensä" kuuluvaksi tekeminen vaatiikin uusia taitoja ja harjoittelua, halua verkko-ohjelman chatin käyttöön, myös ’keskeneräisen’ oppimiskokemuksen jakamista.

Yksi syy siihen, miksi meidän tiedotustilaisuutemme oli tältä osin vaisu, saattaa olla verkkotilaisuuden tehokkuus: esitellään nopeasti uusia asioita, kysytään palautetta, ja kun sitä seuraa hiljaisuus, siirrytään eteenpäin, tehokkaasti. Miten siis kehittää verkkotilaisuuksia enemmän osallistaviksi? Voisimme jatkossa yhdistää verkkotilaisuuksiin pelejä, roolileikkejä ja kilpailuja. Tilaisuuden voisi esimerkiksi aloittaa kahvituksella, jokainen omassa toimipisteessä.

Tiedotustilaisuutemme materiaalit löytyvät Collaborate-kanavalta ja sinne pääsee mukaan kirjautumalla Omnian Moodleen (voit klikata kohdan: minulla ei ole Omnia.fi -tunnusta).

Lue lisää Tenderness for life -hankken verkkosvuilta.

Artikkeli ja kuvat Sirje Hassinen.

Kuvat: Omnian tiedotustilaisuus 20.5.2020.