Kestävä kehitys.
Ajankohtaiset

Kohti hiilineutraalia Omniaa

Omnian vuoden 2021 kestävän kehityksen teema on hiilineutraali Omnia. Hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa valintojamme hankinnoissa, toimintatavoissa ja prosesseissa. Tavoitteena on, että vuonna 2025 Omnia on hiilineutraali ja Omnian energiaomavaraisuusaste on kasvanut merkittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen toiminta ei muuta ilmakehän hiilipitoisuutta eli sen nettohiilijalanjälki on nolla.

Omniassa käynnistettiin joulukuussa 2020 hiilijalanjäljen laskenta. Se huomioi kiinteistöjen energiankulutuksen ja jätemäärät, henkilöliikenteen sekä tuotelajikohtaiset hankinnat. Laskennan tuottamien lähtötietojen avulla pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettisia käytännön toimenpiteitä ja prosessien muutoksia päästöjen vähentämiseksi. Laskennan perusteena käytetään GHG protocol -standardia. 

Laskennan valmistuttua helmikuussa 2021 Omnian päästötiedot raportoidaan. Kestävän kehityksen verkosto tukee vuoden aikana erilaisilla toimenpiteillä henkilöstöä ja opiskelijoita kestävien valintojen tekemisessä. Lisäksi kaikille omnialaisille on tarjolla perehdytys kestävään kehitykseen verkkokoulutuksena. Henkilökunta ja opiskelijat voivat myös osallistua Kirkkokadun älypuutarhan toimintaan.

Omnialla on lisäksi kaksi kestävän kehityksen järjestelmää tukemassa matkaamme kohti hiilineutraaliutta. Ympäristöjärjestelmä Ekokompassi on käytössä ruoka- ja ravintolapalveluissa sekä tilapalveluissa. OKKA-säätiön järjestelmä on erityisesti oppilaitosten käyttöön suunniteltu kestävän kehityksen järjestelmä. Sen avulla rakennamme yhdessä koko oppilaitosta koskevaa kestävän kehityksen ohjelmaa. Järjestelmään liittyvän sertifioinnin avulla todennetaan, että oppilaitoksena Omnia toimii kestävällä tavalla.

Omnia on jo siirtynyt käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa lämmöntuotannossa Omnian omistamissa tiloissa. Vähintään 50 prosenttia käyttämästämme sähköstä on vihreää sähköä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti esimerkiksi siirtymällä asteittain energiatehokkaampaan led-valaistukseen. Keittiöiden tuotannonohjauksessa on otettu käyttöön Jamix-järjestelmä, joka tarjoaa tietoja muun muassa annoskohtaisesta hiilijalanjäljestä. Sähköautojen latauspisteitä on asennettu Omnian eri toimipisteisiin yhteensä 11 kappaletta.

Rakennetaan yhdessä Omniasta hiilineutraaliuden suunnannäyttäjä!

Lisätietoja antaa
Heidi Rajamäki-Partanen
Innovaatiojohtaja
0401267182
Heidi.Rajamaki-Partanen@omnia.fi