Ajankohtaiset

Kirsti Nopaselle Eurooppa-tason laadunarvioijan pätevyys

Omnian laatupäällikkö Kirsti Nopanen on saanut pätevyyden toimia Eurooppalaisen laatupalkintokilpailun (EFQM) arvioijana sekä Excellence Finland –kilpailun pääarvioijana. Nopanen on yksi seitsemästä ensimmäisestä suomalaisesta, joille pätevyys on myönnetty.

Kokeneille ja ansioituneille laadunarvioijille tarkoitetussa Qualified Assessor Training (QAT) -koulutuksessa tarkastellaan, miten organisaation strategisia tavoitteita toteutetaan muun muassa johtajuudessa, kumppanuuksissa ja henkilöstöön liittyvissä toiminnoissa.

Kirsti Nopanen arvioi pätevyyden syventävän aikaisempaa osaamistaan laadunarvioijana sekä strategista ymmärrystä erilaisissa toimintaympäristöissä.

”Esimerkiksi kestävä kehitys on aivan olennainen osa laatutyötä. Asiakkaat tarvitsevat todistusaineistoa ja takuita siitä, että asiat hoidetaan laadukkaasti ja kestävällä tavalla. Siksi on tärkeää, että organisaatio pääsee niihin tavoitteisiin, joita sille on alun perin asetettu. Samalla erilaisten sertifikaattien merkitys kasvaa ja asiakkaat kysyvät niitä.”, Nopanen toteaa.

Kirsti Nopanen on toiminut useissa Excellence Finland -laatupalkintokilpailujen laadunarvioijana sekä erilaisissa yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Lisäksi hän on toiminut Laatuinnovaatio –kilpailun (Quality Innovation Award) sekä Parempaa työelämää –arvioinnin pääarvioijina.  Nopanen on osallistunut myös Karvin järjestämän kansalliseen Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien ulkoisiin arviointeihin.  Hän on toiminut Omnian laatupäällikkönä vuodesta 2006 alkaen.