Ajankohtaiset

Kansainvälisyys vahvistuu Omniassa

Moni Omnian opiskelijoista ja henklöstöstä osallistuu työssäoppimis- ja asiantuntijavaihtojaksoille ulkomailla. Vuonna 2017 174 opiskelijaa osallistui pitkille työssäoppimisjaksoille ulkomailla.  Yhteensä ulkomaan jaksoille osallistui noin 250 opiskelijaa.

Kansainvälisten asioiden koordinaattorin Elina Lehtikankaan mukaan opiskelijoiden palaute jaksoilta on pääosin erittäin myönteistä.

”Opiskelijat saavat uutta osaamista ja itseluottamusta. Tänä vuonna mukaan on tullut kiinteistöala ja turva-ala. Erityisesti teknisten alojen työssäoppimisjaksojen määrä ulkomailla on lisääntynyt”, hän kertoo.

Omnialla on yhteistyökumppaneita niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Kohdemaita ovat Maltan lisäksi Tanska, Italia, Slovenia, Iso-Britannia, Irlanti, Liettua, Puola, Saksa, Espanja, Ranska, Ruotsi, Latvia ja Viro. EU-maiden ulkopuolisista maista Japani, Kiina, Etelä-Korea, Namibia, Nepal, Venäjä, Intia ja Tansania ovat olleet Omnian yhteistyökumppanimaita jo vuosien ajan.

Rohkeutta, verkostoja ja osaamista

Omnian opettajat paitsi vievät ryhmiä ulkomaille, myös osallistuvat henkilökohtaiseille vaihtojaksoille.

”Opetushenkilöstö hyötyy merkittävästi vaihtojaksoista, ja vaihtojaksoja koskeva palaute on lähes kokonaan myönteistä. Työjakso ulkomailla tarjoaa paitsi vaihtelua, myös mahdollisuuden verkostoitua, parantaa kielitaitoa ja vahvistaa koko organisaation tietotaitoa. Lisäksi vaihtojaksot poikivat työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Ajoittain myös Omniaan tulee opettajia ulkomailta vaihtojaksoille”, Lehtikangas selvittää.

”Kansainvälistyneet opiskelijat vievät osaamisen ja kokemuksensa meiltä valmistuessaan mennessään, mutta opettajien tiedot ja taidot pysyvät oppilaitoksessa pitempään. Opettajat myös osaavat markkinoida jaksoja eri tavalla, kun heillä on itsellään aito kokemus ulkomaisessa koulussa tai yrityksessä vierailemisesta”.

Myös muu kuin opetushenkilöstö osallistuu Lehtikankaan mukaan vaihtojaksoille aiempaa aktiivisemmin. Tänä syksynä Omniasta mennään muun muassa Espanjaan ja Belgiaan.  Asiantuntijavaihtoon osallistui viime vuonna noin 200 Omniassa työskentelevää henkilöä.

Kansainvälisten vierailujen määrä moninkertaistunut

Omnian projektipäällikkö Anu Lehtinen kertoo vierailijamäärien kasvaneen viime vuosina lähes räjähdysmäisesti.

”Tammi- ja lokakuun välisenä aikana on toteutettu 52 vierailua, joissa on ollut yhteensä noin 620 vierailijaa. Marras-joulukuulle on neljä tällä hetkellä vahvistettua vierailua, joissa on yhteensä 50 vierailijaa. Lisäksi on alustavia varauksia, ja tilanne elää viikoittain”, Lehtinen selvittää.

Vuonna 2016 Omniassa vieraili 16 vierailijaryhmää, joissa oli yhteensä noin 180 vierailijaa. Vuonna 2017 vierailulla kävi 51 ryhmää, joissa oli noin 600 vierailijaa.