Ajankohtaiset

Jani Siirilä Aikuiskasvatus -lehden toimituskuntaan

Aikuiskasvatus-lehti lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Aikuiskasvatus julkaisee tieteellisiä artikkeleita ja näkökulmia tutkimukseen, käytäntöön, aikuiskoulutuspolitiikkaan sekä lektioita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

FT Jani Siirilä väitteli Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitokselta vuonna 2016. Väitöskirjassaan hän käsitteli kestävän kehityksen käsitteen tulkintaa koulutusta koskevassa keskustelussa.

Viimeisin kansainvälisesti julkaistu artikkeli on tehty tutkimusyhteistyössä SITRAn kanssa ja se tarkastelee Suomalaisten kestäviä elämäntapoja ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta.