Ajankohtaiset

Historian ensimmäiset opiskelupaikan vastaanottamispäivät Leppävaarassa

Syksyllä Leppävaarassa aloittaa noin 410 uutta opiskelijaa, joista lähes puolet saapui paikan päälle.

Osallistujamäärän puolesta voi sanoa, että odotukset ylittyivät. Kahden päivän aikana vierailijoita oli 290, kun osa valituista opiskelijoista toi mukanaan sukulaisia tai ystäviä, kertoo hankevastaava Päivi Saari. Koko henkilöstön ja toimijajoukon vahva osallistuminen ja joustava heittäytyminen loivat, kiireestä huolimatta, rennon ilmapiirin. Yhteisöllisyys oli käsin kosketeltavaa, ja tämän huomasivat myös kävijät. Saadun palautteen perusteella päivät olivat onnistuneet, hyödylliset ja yllätykselliset niin uusille opiskelijoille kuin heidän tukijoukoilleen, Saari jatkaa.

Uudet elokuussa aloittavat opiskelijat ja muut vierailijat tutustuivat eri alojen työsaleihin ja yksilöllisiin opintopolkuihin eli urheilu-, lukio- ja aktiivipolkuun, opiskelijahuoltohenkilöstöön, opinto-ohjaajiin, erityisopetuksen koordinoijaan ja kirjasto-ja tietopalveluihin. Myös opiskelijahallituksen ja -järjestöjen edustajat olivat paikalla vastaamassa kysymyksiin.

Opiskelupaikan vastaanottamispäivät järjestettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa Look – luodaan onnistunut opiskelijakokemus -hanketta, joka edistää ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä, ja jonka tarkoituksena on helpottaa uuteen oppimisympäristöön siirtymistä, selvittää tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sitouttaa opiskeluun – työelämä tähtäimessä.

Omnian hanketoimintaa esiteltiin päivillä myös Lentoon-, Combo- ja Liikkuva koulu -hankkeiden osalta.

Lisätietoja antaa:
Päivi Saari, paivi.saari@omnia.fi

Lisätietoja hankkeesta