Ajankohtaiset

Healthy Future -hanke sai Good practice -maininnan

Erasmus+ -kansallinen toimisto on tarkastanut Healthy Food Choices for a Sustainable Future (Healthy future) hankkeen loppuraportin. Arviossa ulkoinen arvioija arvioi hankkeen Good practice -hankkeeksi

Arviointipalautteessa sanotaan, että hanke on ollut hyvä esimerkki digitaalisten taitojen ja kestävän kehityksen sekä yrittäjyyden yhdistämisestä toimintaan.

Hankkeen aikana luotiin digitaalisia osaamismerkkejä sekä testattiin niiden soveltavuutta ammatillisessa koulutuksessa. Näitä tukemaan hankkeessa tehtiin kaksi e-kirjaa eli eCookBook ja eGuide for Social Entrepreneurship. Palautteessa todetaan myös, että hankkeessa on käsitelty ohjelman tavoitteita ja painopisteitä erittäin hyvin.

Hankkeessa oli Omnian lisäksi mukana Ekami Suomesta, Galileo.it Italiasta sekä Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ja Hotelijersko-turisticka i ugostiteljska skola Kroatiasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastasi Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Lue lisää