Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Uutiset

Omnia hakee ruokapalveluesimiestä

Vakinainen palvelussuhde 1.8.2017 alkaen.

Tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu keittiöntoiminnasta: ruokaprosessit, tilaukset ym. tehtävät. Työ edellyttää suurtalousesimiehen koulutusta ja kokemusta suurkeittiöstä, elintarvikelain ja -asetuksen tuntemusta sekä esimiestyön osaamista. Tehtävässä tulee hallita suurkeittiön ruoanvalmistus ja kassankäyttö sekä keittiön omavalvonta-ja siivoussuunnitelma. Ruokapalveluesimieheltä vaaditaan organisointikykyä, taloudellista ajattelua, töiden priorisointia ja ajankäytön suunnittelua. Tehtävä edellyttää hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen osaamista, innostunutta ja vuorovaikutteista työotetta sekä hyvää paineensietokykyä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää Mc Office- toimintojen hallintaa. Lisäksi edellytetään hygieniapassia.

Tehtävä on laitettu uudelleen hakuun ja valintakriteerejä on täsmennetty. Aiemmin tehtävää hakeneet otetaan valinnassa huomioon.

Lisätietoja antaa

Ravitsemispalvelupäällikkö Tarja Hämäläinen, p. 046 851 5194

Kuinka haet?

Haku on nyt päättynyt. Katso kaikki avoinna olevat työpaikkamme Meille töihin -sivulta.

Katso miten intohimo näkyy omnialaisten työssä

Bruno Stalder, kokkien kouluttaja