Ajankohtaiset

Euroopasta haettiin oppeja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen

OSTU - Oppia Euroopasta hankkeen loppuseminaarissa 17.1.2020 jaettiin hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen tunnistamisesta. Käytänteet kerättiin liikkuvuushankkeen benchmarking-matkoilta.

OSTU - Oppia Euroopasta yhteistyökumppanit Axxell, Omnia ja TTS hankkeen loppuseminaarissa 17.1.2020.

Kuvassa vasemmalta: Teemu Lähde (TTS), Tanja Sandberg (Axxell), Elina Luukkonen (Omnia), Anne Nikkanen (Omnia), Virva Muotka (Axxell), Heidi-Maria Karlsson (Omnia) ja Tuija Soininen (Uudenmaan TE-toimisto).

Osaamisen tunnistamisen kehittämisen taustalla on oppilas, jonka etujen mukaista on, ettei hänen tarvitse opetella toistamiseen jo osaamaansa asiaa. Toisaalta tulee myös tunnistaa osaamisen puutteet, joita koulutuksessa tai työssä vaaditaan.

Hankkeen projektipäällikkö Virva Muotka Axxelista kertoi hankkeen aikana löydetyistä opeista. Esimerkiksi Saksassa on kehitetty monia työkaluja, kuten Mitä olet tehnyt työksesi? -kuvia, Competence Cards -osaamiskortteja ja Myskills-testistö. 

Competence Cards osaamiskortit löytyi Berliinistä hyvänä käytänteenä

Seminaarin pienryhmäosiossa päästiin kokeilemaan Competence Cards -osaamiskortteja, jotka olivat Berliinistä löydetty hyvä käytäntö.

Uudenmaan TE-toimiston maahanmuuttopäällikkö Tuija Soininen kertoi matkojen olleen avartavia ja madaltaneen kynnystä mukana olleiden väliselle yhteistyölle. Reissussa oppi myös sen, että meillä on tehty asioita hyvin ja oikein. Euroopassa on ihan samat haasteet kuin meilläkin ja välillä se viisaus saattaakin olla lähempänä kuin arvaisi.

Omnia toteutti valtakunnallisesti ajankohtaisen ja puhuttavan hankkeen yhdessä Axxellin ja Työtehoseuran kanssa 2018-2019. Hankkeeseen osallistui myös Uudenmaan TE-toimisto.

 

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi
Anne Nikkanen
Koulutuspäällikkö
0503798748
Anne.Nikkanen@omnia.fi
Elina Luukkonen
Erityisopettaja
0401267298
Elina.Luukkonen@omnia.fi
Heidi Karlsson
Työelämävalmentaja
0401264873
HeidiMaria.Karlsson@omnia.fi