Ajankohtaiset

Etsimme kahvila-ravintoloita oppisopimustyöntajiksi

Tarvitsetteko yrityksessi tarjoilijoita ja asiakaspalvelun ammattilaisia?

Etsimme kahvila-ravintoloita yhteistyöhön maahanmuuttajataustaisten, tulevien tarjoilijoiden kouluttamiseen oppisopimuksella.

Onko yritykselläsi mahdollisuutta työllistää maahanmuuttajataustainen henkilö opiskelemaan oppisopimuksella tarjoilijan ammattia? Nyt sinulla on tilaisuus kouluttaa yrityksellesi osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa oppisopimuksella käytännönläheisesti tarjoilijan ammattiin. Koulutus soveltuu myös jo työsuhteessa olevan työntekijän ammattitaidon kehittämiseen.

Työnantajan saama koulutus- ja ohjaustuki koulutuksen aikana

Ennen oppisopimuskoulutuksen alkua opiskelija osallistuu valmentavaan koulutukseen. Koulutus jakson aikana opiskelija opiskelee hygienia- ja anniskelulainsäädäntöä sekä ammattisuomenkieltä.
Myös työyhteisö voi kehittää perehdytys- ja ohjaustaitojaan koulutuksen aikana. Työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja saa ammatillista ohjaustukea ammatilliselta kouluttajalta sekä maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta.

Rahanarvoinen tuki

Työsuhteen aikana Omnia maksaa työnantajalle koulutuskorvausta (700 €/kuukaudessa 31.12.2017 saakka). Työnantaja voi hakea myös palkkatukea te-toimistosta työttömän työllistämiseen. Oppisopimuksella opiskeleva opiskelija sitoutuu työpaikan
toimintaan ja tapoihin, jolloin työnantajan on
helppo työllistää opiskelija koulutuksen jälkeen.