Ajankohtaiset

ESPOON TYÖVÄENOPISTO | ESBO ARBETARINSTITUT – YHDESSÄ JO 60 VUOTTA!

Espoon työväenopisto ja Esbo arbetarinstitut juhlivat vuonna 2017 perustamisensa 60-vuotista yhteistä taivalta kaksikielisessä Espoossa. Yhteistä juhlaa vietettiin Omnian kampuksella tiistaina 23.5.2017 kesäisissä tunnelmissa. Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, Espoon kaupungin opetustoimen johtaja Aulis Pitkälä, Espoon kaupungin ruotsinkielisen sivistystyön johtaja Barbro Högström sekä opetusneuvos Martti Hellström puhuivat kaikki vapaan sivistystyön merkityksestä, itsensä kehittämisen tarpeesta ja elinikäisestä oppimisesta. Läheiset ihmissuhteet ovat Högströmin mukaan avain onneen ja terveyteen.

Vuonna 1957 maailma oli kovin erinäköinen; vauhti oli hitaampi. Työväenopiston ensimmäinen kanslia toimi rehtori Raili Kilven keittiössä. Nykyään Espoon työväenopisto on osa Omnia Koulutusta, joka kokoaa aikuiskoulutuksen yhdeltä luukulta toimivaksi aikuiskoulutuksen aarrearkuksi, jossa yhdistyvät aikuislukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö.

Vuonna 1957 oli tärkeää osata konekirjoitusta, nykyään sen on korvannut robotiikka.

Yhä edelleen työväenopisto tarjoaa espoolaisille vapaan sivistystyön koulutuspalveluita. Työväenopisto tarjoaa iloa, ehkäisee syrjäytymistä, avaa uusia polkuja kulkijoilleen, tukee vieraskielisen väestön kotoutumista, varmistaa kaikkien pysymisen mukana. Espoon työväenopisto kulkee tiiviisti ihmisen arjessa mukana ja kehittää tiedollisia, taidollisia ja sivistyksellisiä tarpeita.

Opetustunnit ja asiakasmäärät ovat kasvaneet vauhdilla yhdessä Espoon kaupungin kasvun kanssa. Vuonna 1957 tunteja oli 1672, 60 vuotta myöhemmin vapaan sivistystyön opetuksen tuntimäärä on 63 800. Kursseilla kävijöitä on yli 50 000. Myös vapaa sivistystyö on isossa muutoksessa, toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä, jonka tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Tilaisuudessa palkittiin Omnia Koulutuksen tutkimuspäällikkö, FT Tarja Lang Kansalaisopistojen liiton kultaisella ansiomerkillä kahdenkymmenen vuoden palveluksesta vapaassa sivistystyössä. Tarja Langilla on vankka ja ansiokas kokemus vapaan sivistystyön kehittämisestä.