Ajankohtaiset

Espoon kaupunginvaltuusto päätti osaltaan Omnian toimintojen siirtämisestä yhtiöön 1.1.2018 lukien

Espoon kaupunginvaltuusto päätti 12.9.2016 äänin 63-9, että Omnian nykyinen toiminta siirtyy Omnia koulutus Oy:lle 1.1.2018 alkaen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että

  • kuntayhtymän jäsenkunnista Kauniainen ja Kirkkonummi tekevät vastaavan sisältöiset päätökset; asian käsittely jatkuu Kauniaisissa ja Kirkkonummella syksyn aikana,
  • lisäksi päätöksen edellytyksenä on, että veroviranomainen myöntää vapautuksen varainsiirtoverosta, kun kiinteistöt siirretään yhtiöön ja
  • opetus- ja kulttuuriministeriö siirtää nykyiset järjestämisluvat yhtiölle.

Päätöksen taustalla on Omnian kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen siten, että voidaan nykyistä paremmin vastata käynnissä oleviin valtakunnallisiin ja alueellisiin muutoksiin. Tällaisia muutoksia ovat mm. toimiminen kilpailuilla markkinoilla, kilpailu asiakkaista kiristyy, koulutustakuun haasteet, ammatillisen koulutuksen reformi, tulevat rahoituksen muutokset, aikuiskoulutuksen ja vieraskielisten palveluiden edelleen kehittäminen. 

Päätös vahvistaa osaltaan Omnian roolia jäsenkuntien palvelujen toteuttajana. Omnian yhtiöjärjestykseen tullaan kirjaamaan, että osakeyhtiön toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta säädetään.

Lisätietoja:

  • sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko ja kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen