Ajankohtaiset

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia solmivat aiesopimuksen yhteistyöstä

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ovat solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä alkaen vuodesta 2020. Sopijaosapuolet pyrkivät yhteisin toimin rakentamaan kestävän tulevaisuuden ja hyvän elämän edellytyksiä. Osapuolet etsivät mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä mm. kestävän kehityksen osalta erityisesti sosiaalisessa ja ekologisessa kestävyydessä mahdollistamalla yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin tasaamisen, kansainvälisissä suhteissa ja monikulttuurisuudessa, globaalissa koulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa, sosiaalisessa työllistämisessä ja yhteiskuntavastuussa sekä uskonnonvapaudessa.Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko ja Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka allekijroittavat sopimuksen

Piispan kommentti

-Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka on erittäin iloinen aiesopimuksesta, joka vahvistaa ja monipuolistaa jo ennestään hyvää yhteistyötä Omnian ja Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin välillä. Meitä yhdistää halu olla rakentamassa oikeudenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Uskon, että yhdessä tehtynä tämän työn vaikutukset ovat tuntuvampia.

-Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko iloitsee sopimuksesta Espoon hiippakunnan kanssa. Omnian strategia perustuu kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä hyvän elämän tarjoamiseen. Omnia on vahva kansainvälinen ja monikulttuurinen toimija, ja tämän sopimuksen myötä saamme varmasti paljon uutta osaamista ja energiaa, korostaa Suihko.

Lisätietoja:

Sari Anetjärvi, lakimiesasessori, Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, 040 5888 317

Sampo Suihko, kuntayhtymän johtaja, 050 551 8119Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko ja Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka kättelevät

*****

Espoon hiippakunta on nuorin Suomen yhdeksästä hiippakunnasta, perustettu vuonna 2004. Espoon hiippakunnassa on 19 seurakuntaa. Alueella asuu n. 676 000 ihmistä, joista Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu n. 70 %. Asukkaista n. 58 000 on ruotsinkielisiä ja n. 40 000 asukkaan äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Alueen väestömäärä kasvaa vuosittain n. 10 %. Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli ja tuomiokapitulin henkilöstö.