Ajankohtaiset

Espoo valmistautuu oppivelvollisuuden laajentamiseen - 2. asteen opiskelu maksuttomaksi peruskoulunsa keväällä 2021 päättäville

Uudistuksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppilaiden välisiä oppimiseroja sekä lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Elokuussa 2021 oppivelvollisuus laajenee eli oppivelvollisuusikä nousee koko Suomessa 18 vuoteen. Keväällä 2021 perusopetuksen päättävät oppilaat ovat ensimmäinen ikäluokka, joita uudistus koskee.

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppilaiden välisiä oppimiseroja sekä lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Jatkossa jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto, ja näin paremmat edellytykset työllistymiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Espoossa on tähänkin asti taattu perusopetuksen jälkeinen opiskelupaikka jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle. Nuori on voinut jatkaa lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, lisäopetuksessa 10. luokalla tai kartuttaa kieli- ja opiskelutaitoja lukioon tai ammatilliseen valmistavassa koulutuksessa. Nyt nuorten katkeamattomaan kasvatuspolkuun lähdetään Espoossa kuitenkin panostamaan uudella tavalla.

Toinen aste syksyllä 2021 aloittaville nuorille maksuton

Opetus ja ruokailu ovat olleet maksuttomia toisen asteen opiskelijoille tähänkin saakka. Syksystä 2021 alkaen perusopetuksesta toiselle asteelle tai valmistavaan opetukseen siirtyvät nuoret saavat maksutta käyttöönsä välttämättömät oppimateriaalit ja opiskeluun tarvittavat välineet.

Esimerkiksi lukion aloittavat opiskelijat saavat maksutta oppimateriaalit ja tietokoneen lukuvuoden alkaessa. Samaten ammatillisessa koulutuksessa opiskeluvälineet tarjotaan jatkossa ilmaiseksi. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat kuitenkin jatkossakin itse.

Kaupungilla aktiivista valmistelua oppivelvollisuuden laajentamiseksi

Espoossa kaupungin hallinnon ja koulujen henkilökunta sekä ammatillista koulutusta tarjoava Omnia tekevät yhdessä töitä, jotta uudistuksen vaatimat asiat saadaan valmiiksi. Valmistelut esimerkiksi oppimateriaalien ja tietokoneiden hankkimiseksi sekä oppilaanohjauksen päivittämiseksi ovat käynnissä.

Samalla tarkastellaan koko espoolaista oppimisen ja kasvatuksen polkua varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun. Toimintamalleja kehitetään alueellisessa yhteistyössä Kirkkonummen ja Kauniaisten kanssa. Tutkintoon valmistava TUVA-koulutus korvaa lisäopetuksen, lukioon valmistavan LUVAn sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavan VALMAn syksyllä 2022.

Oppivelvollisuusuudistusta tehdään nopealla aikataululla, joten moni asia tulee vielä tarkentumaan. Espoon kaupunki ja Omnia viestivät uudistuksesta yhdessä espoolaisille oppilaitoksille, oppilaille ja huoltajille. Oppilaat saavat tietoa ja ohjausta mm. oppilaan omalta koululta. Lisäksi tietoa tulee olemaan tarjolla Espoon kaupungin verkkosivuilla.

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki hyväksyttiin 15.12.2020

Eduskunta hyväksyi oppivelvollisuuden laajentamista koskevan lain 15.12.2020 ja lain on tarkoitus astua voimaan 1.8.2021 alkaen. Elokuussa 2021 oppivelvollisuus laajenee eli oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen tai siihen saakka, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Nuorella on jatkossa oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut kompensoida täysimääräisesti oppivelvollisuuden laajentamisesta koulutuksen järjestäjille koituvat kustannukset.

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi