Ajankohtaiset

Espoo mukaan Xarxa-verkoston johtoryhmään

Espoo on valittu Xarxa FP -verkoston johtoryhmän jäseneksi helmikuussa pidetyssä verkoston yleiskokouksessa. Espoota edustaa Omnian viestintä- ja markkinointijohtaja Päivi Korhonen. 

Verkostossa on mukana 38 kaupunkia viidestätoista Euroopan maasta. Xarxa FP -verkoston tehtävänä on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua Euroopassa kehittämällä yhteisiä liikkuvuusstrategiota ja projekteja jäsenkaupunkien välillä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

Verkoston johtoryhmässä on mukana verkoston pääsihteeri sekä seitsemän jäsenkaupungin edustajat. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja huolehtii verkoston vuosittaisesta työohjelmasta, sisäisistä säännöistä ja budjetista, jotka yleiskokous hyväksyy.  

Lisätietoja antaa
Päivi Korhonen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
0401267599
Paivi.Korhonen@omnia.fi