Ajankohtaiset

Esperi käynnistää yhteistyön Omnian kanssa

Ensimmäisenä osana Esperin ja Omnian välistä yhteistyötä käynnistetään toukokuussa pääkaupunkiseudulla oppisopimuskoulutus, jonka kautta on mahdollista kouluttautua hoiva-avustajaksi. Hoiva-avustajat ovat tärkeä apu vanhus-, vammais- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden avustavissa tehtävissä. He eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä eivätkä itsenäisessä terveydenhuoltoalan koulutusta vaativassa hoitotyössä.

Esperin henkilöstöjohtaja Maria Pajamo korostaa, ettei oppisopimuskoulutuksen tarkoitus ole hakea säästöjä vaan madaltaa kynnystä alasta kiinnostuneille ja ratkaista alan työvoimapulaa. 

”Hoitajapulan helpottaminen on hyvin keskeinen asia koko hoivan laadun ratkaisemisessa. Haluamme tällä yhteistyösopimuksella olla ratkaisemassa tätä haastetta” tiivistää Maria Pajamo.

Myös Omnialle yritysten työvoiman saatavuus ja ammattitaito on keskeinen tavoite, jolla varmistetaan yritysten kilpailukyky.

”Nykyiset koulutusrakenteet ja -muodot mahdollistavat alalle tulon lyhyempien koulutusten kautta, jonka jälkeen osaamistaan voi täydentää kokonaisiksi tutkinnoiksi. Tällaiset koulutuspolut ja yhteistyömallit rakennamme nyt yhteistyössä Esperin kanssa”, kertoo Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.

Ohjelma laajenee valtakunnalliseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteiden mukaan sosiaali‐ ja terveyspalvelualan työvoiman tarve kasvaa noin 109 000 henkilön verran vuoteen 2030 mennessä. Työvoimapula on jo nyt todellinen ja alueellisesti jopa erittäin haastava.

Esperi aikoo laajentaa koulutusohjelmansa koko maata koskevaksi. Jatkosuunnitelmissa on toteuttaa mm. rekrytoivia koulutuksia.

”Tavoitteenamme on käynnistää loppuvuodesta rinnalle rekrytointikoulutusohjelma työttömille työnhakijoille. Jatkamme ja vahvistamme samanaikaisesti oman henkilöstömme osaamisen kehittämistä”, Maria Pajamo kertoo.

Lisäksi Esperi sitoutuu työllistämään kaikki halukkaat, jotka suorittavat koulutuksen menestyksekkäästi.

”Toivomme, että mahdollisimman moni hoiva-avustajan koulutuksen läpikäynyt jatkaisi lähihoitajaksi ja tarjoamme tähän mahdollisuuden. Päätös on tietysti henkilön itsensä”, Maria Pajamo päättää.

Lisätietoja

  • Esperi Care Oy, Maria Pajamo, henkilöstöjohtaja, 040 749 0299
  • Omnia, Riikka-Maria Yli-Suomu, liiketoimintajohtaja, 050 348 6544, riikka-maria.yli-suomu@omnia.fi

Omnian tehtävänä on osallisuuden, osaamisen ja hyvinvoinnin sekä alueen elinvoiman edistäminen. Omnia on monialainen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen ammatillista koulutusta, oppisopimuksia, lukio-opetusta, työpajatoimintaa sekä vapaan sivistystyön kursseja. Eri-ikäiset oppijat voivat joustavasti yhdistää esimerkiksi opintoja ja harrastustoimintaa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi.

Omniassa työskentelee 860 alansa ammattilaista ja oppijoita on eri yksiköissä vuosittain noin 35.000.