Ajankohtaiset

Ekokompassilla suunta kohti kestävää tulevaisuutta

Omniassa on aloitettu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen systemaattisen ympäristötyön tueksi. Ympäristöjärjestelmä auttaa varmistamaan, että merkittävät ympäristönäkökohdat tulevat huomioiduiksi oppilaitoksen toiminnassa ja haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään. Aluksi Ekokompassin ympäristötavoitteet ja kehitystoimenpiteet laaditaan Omnian ruoka- ja tilapalveluille.

Ekokompassin ympäristötavoitteet nivoutuvat osaksi Omnian kestävän kehityksen tavoitteita kohti kestävää ja vastuullista tulevaisuutta.

Lisätietoja antaa
Niina Rossi
Opettaja
0405742943
Niina.Rossi@omnia.fi