Ajankohtaiset

Avustusta Liikkuvalle opiskelulle Omniassa

Omnian ammatillisen koulutuksen Liikkuva opiskelu -ohjelma on saanut 64 000 euron avustuksen Liikkuva koulu -hankkeen kautta. Avustuksia jaettiin yhteensä 75 hakijataholle, joista 14 oli toisen asteen oppilaitoksia.

Hankkeen parissa Omniassa työskentelevä Pia Hutri kertoo, että avustuksella voidaan parantaa opiskelijoiden liikkuvuutta. "Toimintaa on nyt mahdollista laajentaa Suomenojan ja Kirkkonummen toimipisteistä myös muihin toimipisteisiin. Avustusrahalla voidaan mahdollistaa esim. toiminnallisen oppimisen luokkia, aktiivisempia välitunteja ja liikuntatilojen käyttöä opiskelijoille. Pääpainopisteenä ovat liikuntavälineet, lisää mahdollisuuksia liikkumiselle istumisen vähentämiseksi ja liikuntapaikkojen lisääminen."

Erilaisiin liikuntapäiviin osallistuminen on myös ollut osana ohjelmaa, ja Omnian opiskelijoita olikin mukana mm. SAKUgamesissa Tampereella toukokuussa.

Liikkuva koulu -hankkeen tarkoituksena on luoda koulupäivistä aktiivisia ja viihtyisiä. Toisella asteella ja korkeakouluissa hanke tunnetaan nimellä Liikkuva opiskelu, ja sillä lisätään opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyjä. Tämä mahdollistetaan kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa, lisäämällä opiskelupäiviin liikettä sekä lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.