Ajankohtaiset

Avoimen Omnian verkkokauppa on uusi kanava osaamisen kehittämiseen

Avoimen Omnian verkkokauppa avattiin tiistaina 4.2. Verkkokaupassa on tarjolla laaja kirjo kursseja Omnian monipuolisesta tarjonnasta, kuten erilaisia kortti- ja passikoulutuksia, kielitaitoa tukevia sekä yrityksen taloushallinnon ja viestintään liittyviä kursseja.  

“Verkkokaupasta sekä yritysten että yksityishenkilöiden on helppo löytää lyhytkestoisia koulutuksia osaamisensa kehittämiseksi. Tämä tukee osaltaan myös työllisyyden kuntakokeilun tavoitteiden saavuttamista”, kertoo Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu. 

Tällä hetkellä verkkokaupassa on noin 50 koulutusta. Asiakkaat voivat myös ehdottaa kurssia lähettämällä palautetta verkkokaupan ehdota kurssia 
-sivulla.  “Verkkokauppaan tullaan tuotteistamaan myös paljon uusia koulutuksia, joten asiakkailla on jatkossa entistä laajempi palveluvalikoima”, kertoo Avoimen Omnian palveluvastaava Outi Huvinen.

Verkkokauppa on osa Avointa Omniaa, joka on kaikille avoin osaamisen kehittämisen kanava. Avoin Omnia tarjoaa ajankohtaista kurssitarjontaa eri aloilta sekä osia ammatillisista ja lukio-opinnoista. Avoin Omnia antaa mahdollisuuden vahvistaa osaamista työelämässä, tutustua opiskeluun Omniassa ja etsiä omaa uravalintaa, kohentaa yleissivistystä sekä virkistyä ja inspiroitua. 

kauppa.omnia.fi

Lisätietoja antaa
Outi Huvinen
Palvelupäällikkö
0401267566
Outi.Huvinen@omnia.fi