Ajankohtaiset

Audiopaja, videopaja ja bändipaja yhdistyivät uudeksi audiovisuaaliseksi pajaksi

1.11.2019 alkaen Omnian Nuorten työpajojen audiopaja, videopaja ja bändipaja yhdistyivät uudeksi audiovisuaaliseksi pajaksi. Audiovisuaalisella pajalla nuoret pääsevät oppimaan, kokeilemaan ja tekemään audiovisuaalisen alan sekä musiikkialan harjoitustöitä ammattimaisessa ympäristössä. Pajalla voi käyttää luovuutta, kehittää osaamista omien kiinnostuksen kohteiden mukaan sekä hioa yksilö- ja ryhmätyötaitoja. Toimintaan osallistumiseen ei tarvita aiempaa kokemusta alasta, vaan oma kiinnostus riittää.

Työpajalla tehdään monipuolisesti erilaisia media-alan työtehtävä, joita ovat esimerkiksi kuvaus, editointi, digitaalinen kuvankäsittely, äänitys, äänen jälkityöt sekä äänentoistoon liittyvät tehtävät. Audiovisuaalisella pajalla pääsee myös tekemään musiikkia ammattitaitoisen ohjaajan tukemana sekä musisoimaan yksi tai ryhmässä. Pajojen yhdistymisen myötä nuorelle tarjoutuu mahdollisuus joustavasti ja laaja-alaisesti tutustua AV- ja musiikkialaan. Asiakastyöt ovat yksi AV-pajan työmuodoista, ja niistä pajalla vastaavat pääsääntöisesti pajan viisi oppisopimusopiskelijaa. Työpajalla on yhteensä 30 paikkaa, joista 24 on varattu työkokeilijoille ja 6 kuntouttavassa työtoiminnassa oleville nuorille.

Audiovisuaalinen paja jatkaa toimintaa samoissa tiloissa kuin audio-, video- ja bändipaja aiemminkin, eli Kuusiniemi 10:ssä toisessa kerroksessa.

Lue lisää 

Omnian nuorten työpajat - audiovisuaalinen paja

Lisätietoja antaa
Juho Salmi
Palvelupäällikkö
0401267282
Juho.Salmi@omnia.fi