Ajankohtaiset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta osaamista työelämään

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu jo työelämässä oleville henkilöille ja ne voi suorittaa joustavasti työn ohessa. Tutkinnoilla henkilöstönne saa uutta osaamista ja pävittää ammattitaitonsa ajantaiseksi. Tutkinnot ovat yritykselle edullinen tapa osaamisen kehittämiseen, sillä ne ovat valtion tukemia.  

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnolla voi hankkia lisäosaamista mm. hotellin vastaanoton, taloushallinnon tai vaikka sihteerin tehtäviin. Tutkinnoista voi hankkia osaamista myös mm. puhtaus- ja kiinteistöalalle, tekstiili- ja muotialalle sekä mielenterveys- ja päidetyötön. Omnian ydinosaamista ovat räätälöidyt lähiesimiestyön ammattitutkinnot mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, rakennusalalle, nuorille esimiehille ja vapaaehtoistoiminnan ammattilaisille.

Tutustu ammattitutkintoihin.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnon suorittamisen antaa osaamista alan vaativampiin tehtäviin.Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. 

Omnian erikoisammattitutkinnoilla voi syventää osaamista mm. erityisruokavalioissa, markkinointiviestinnässä, henkilöstöhallinnossa tai tuotekehitystyössä. Eri alojen erikois- ja johtotehtäviin saa osaamista mm. hius- ja kauneudenhoitoalan, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä majoitus- ja ravitsemispalvelujen esimiestyön erikoisammattitutkinnoista. Johtamisen- ja yritysjohtamisen valmennusta järjestetään räätälöitynä järjestöjohtajille ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle sekä kaikille aloille avoimena koulutuksena.

Kaikki ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voi opiskella omatoimisesti työn ohella tai oppisopimuksella omissa työtehtävissä täydentäen osaamista teoriaopetuksessa Omniassa. Tutkinnot antavat kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.