Ajankohtaiset

Ammatillisten opiskelijoiden erot vähenivät koronavuonna Omniassa

Vuonna 2019 eroprosentti* oli 13,3 kun vuonna 2020 eronneiden osuus oli vähentynyt 11,4 %:iin. Tavoitteena on saada erot pysymään alle 10 %. Tähän ei vielä ylletty, mutta suunta kääntyi toivotusti laskuun.

Vuonna 2020 Omniassa oli 11 820 opiskelijaa, joista koulutuksesta erosi 1621. Eronneista 277 opiskelijaa siirtyi suorittamaan toista tutkintoa Omnian sisällä. Sisäisesti siirtyneitä opiskelijoita oli 49 enemmän kuin vuonna 2019, jolloin kaikkiaan opiskelijoita oli 11 017 ja eronneita 1697.

- Omniassa opiskelijoiden lähtökohdat ovat hyvin erilaisia ja moni vasta etsii koulutus- ja urapolkuaan. Tämä näkyy väistämättä myös keskeyttämisluvuissa. Onkin tärkeää, ettemme tee nopeita johtopäätöksiä, vaan tunnistamme sekä positiiviset että kehitettävät asiat lukujen takaa. Onnistunut uudelleenohjaus ei ole epäonnistumista, vaan päinvastoin. Varsinkin sisäisten siirtymien mahdollisuudet pitää Omniassa varmistaa, toteaa rehtori Maija Aaltola.

Erot vähenivät kaikissa tutkintotyypeissä vuodesta 2019 vuoteen 2020:

  • Perustutkinnot 2019: 13,7 %; 2020: 11,8 %
  • Ammattitutkinnot 2019: 10 %; 2020: 9 %
  • Erikoisammattitutkinnot 2019: 12,1 %; 2020: 8,8 %

Perustutkinto-opiskelijoiden osalta ei päästy tavoitellusti alle 10 eroprosentin, vaikka sekin oli saatu laskuun. Tätä joukkoa tarkemmin tarkasteltuna tavoitteeseen päästiin alle 18-vuotiaiden osalta, joista erosi viime vuonna vain 5,7 %. Tulos oli huomattavasti keskimääräistä eroprosenttia parempi. Alaikäiset olivat kuitenkin ainoa kohderyhmä, jonka tulos hieman heikkeni vuodesta 2019.

18 vuotta täyttäneiden perustutkinto-opiskelijoiden joukossa eroja oli suhteellisesti eniten, 13,1 %. Tämäkin tulos kuitenkin parani edellisvuoteen verrattuna 2,4 prosenttiyksikköä, jolloin eroprosentti oli 15,5. 18 vuotta täyttäneitä perustutkinnon suorittajia oli kaikista opiskelijoista vuonna 2020 yhteensä 70,1 % ja siksi tulos vaikuttaa merkittävästi Omnian tulokseen.

Vieraskielisten opiskelijoiden eroprosentti oli 10,3, joka oli keskimääräistä parempi tulos. Vieraskielisten opiskelijoiden keskeytykset vähenivät edellisvuoteen nähden -1,4 prosenttiyksikköä. Kuten kaikissa alle 18- vuotiaissa, myös alaikäisten vieraskielisten eroprosentti nousi edellisvuoteen nähden 0,4 prosenttiyksikköä.

Omnian tutkinto-opiskelijoiden määrä nousi edellisvuodesta 7,2 %. Tutkinto-opiskelijoista alle 18-vuotiaita oli 1083 eli 15,3 %. Vieraskielisiä opiskelijoita oli 3732, joka on 31,6 % kaikista opiskelijoista. Vieraskielisten opiskelijoiden osuus kasvoi vuodesta 2019 3,3 prosenttiyksikköä.

Tilastointia tulee kehittää edelleen ja käsitellä erosyitä tutkintotasolla

Eri koulutuksenjärjestäjien erotilastot eivät ole vertailukelpoisia ja tarvittaisiinkin kansallisesti yhtenäinen laskentatapa. Tärkeää olisi päästä ajantasaisesti seuraamaan eronneiden jatkosijoittumista muuallekin kuin Omniaan. Tilastokeskuksen henkilöpohjaiseen seurantaan perustuvat tiedot tulevat kuitenkin vasta kolme vuotta jäljessä.

Miksi tutkinnosta erotaan, on vähintään yhtä tärkeä kysymys kuin se, jatkuuko eronneen opiskelupolku positiivisesti eron jälkeen. Siksi Omniassa tullaan jatkossa tilastoimaan tieto erojen syistä ja toiminta erojen jälkeen erikseen.

Näiden tietojen keruuta ja tulosten seurantaa automatisoidaan. Tarvitsemme ajantasaista tietoa opiskelijoiden tilanteista työmme tueksi. Omnia käyttää raportoinnissa PowerBi-järjestelmää, jonka käyttöä edelleen kehitetään.

Tämän uutisen taustalla olevat tilastotiedot eroista on koostettu tutkinnoittain. Aineiston käsittely jatkuu moniammatillisesti tutkinnoittain. Vain näin voimme ymmärtää tuloksia paremmin, kehittää prosesseja sekä tunnistaa ja jakaa parhaita käytäntöjä.

*Omniassa eroprosentti lasketaan vertaamalla kaikkia vuoden aikana kirjoilla olleita opiskelijoita niihin, jotka ovat eronneet eivätkä ole siirtyneet Omnian sisällä toiseen tutkintoon.

Eronneet Omniasta 2019 n. 2019 % 2020 n. 2020 %
Kaikista opiskelijoista 1469 13,3 1344 11,4
Alle 18-vuotiaista opiskelijoista 89 5,3 102 5,7
Vieraskielisistä opiskelijoista 364 11,7 384 10,3
Perustutkinto-opiskelijoista 1306 13,7 1190 11,8
18-v ja yli perustutkinto-opiskelijoista 1217 15,5 1088 13,1
Ammattitutkinto-opiskelijoista 90 10 91 9
Erikoisammattitutkinto-opiskelijoista 73 12,1 63 8,8

 

Ammatillinen koulutus tutkinto-opiskelijat 2019 n. 2019 % 2020 n. 2020 %
Kaikki opiskelijat 11017 100 % 11820 100 %
Alle 18-vuotiaita (kaikki perustutkinto) 1672 15,2 1803 15,3
Vieraskielisiä 3116 28,3 3732 31,6
Vieraskielisiä ammatti- ja erikoisammattitutkinto 242 2,2 326 2,8
Perustutkinto-opiskelijat 9516 86,4 10094 85,4
Ammattitutkinto-opiskelijat 898 5,5 1009 8,5
Erikoisammattitutkinto-opiskelijat 603 9,2 717 6,1
Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi