Ajankohtaiset

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat vuoteen 2025 mennessä

Uudistuksen myötä tutkinnon osien arviointikriteeristöt yhtenäistyvät. Uudistus vaikuttaa myös tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden kuvaamistapaan. Muutoksella halutaan yksinkertaistaa ja selkeyttää tutkinnon perusteiden sisältöä ja siten parantaa perusteiden käytettävyyttä.

Käytännön tekeminen korostuu arvioinnissa

Tulevaisuudessa arvioinnissa käytännön tekeminen korostuu. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, kuinka itsenäisesti ja yhteistyökykyisesti opiskelija toimii tai millaiset tietojen soveltamisen ja ongelmanratkaisun taidot hänellä on. Ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikko säilyy jatkossakin viisiportaisena.

Omniassa uudistuneet tutkinnon perusteet tulivat voimaan ensimmäisenä elokuussa 2020 sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoissa.

Tutustu Opetushallituksen verkkosivuilla tutkinnon perusteiden uudistuksen aikataulutukseen.

Lue myös Helsingin Sanomien artikkeli Omnialaisen Waltterin kokemuksesta: Ammattikouluissa on meneillään mittava uudistus – Ohjelmisto­kehittäjäksi tähtäävä Waltteri Mensakov opiskelee ensimmäisten joukossa uudistetulla alalla.

Lisätietoja antaa
Katja Österberg
Pedagoginen päällikkö
0401264863
Katja.Osterberg@omnia.fi
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi