Ajankohtaiset

Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki muuttuu väliaikaisesti näyttöjen osalta

Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. Lisäksi näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla nykyistä joustavammin.

Väliaikaista lakimuutosta tulee soveltaa ainoastaan niiden opiskelijoiden ja sen osaamisen osalta, jota ei koronaan liittyvien syiden vuoksi voida osoittaa aidoissa työtilanteissa ja -tehtävissä.

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia koskevat muutokset tulevat voimaan 1.7.2020. Laki on voimassa 31.7.2021 asti.

Lisätietoa Opetushallituksen verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi