Ajankohtaiset

Ammatillisessa koulutuksessa 125 600 uutta opiskelijaa vuonna 2016

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli vuoden 2016 aikana 125 600 uutta opiskelijaa. Tämä on kolme prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2016 aikana lähes 328 000 opiskelijaa.

Ammatillisen tutkinnon suoritti 74 700 opiskelijaa vuonna 2016. Tutkinnon suorittaneiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen syyskuussa julkaisemista ammatillisen koulutuksen tilastoista.

Näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa koulutuksessa oli kuusi prosenttia enemmän opiskelijoita kuin edellisenä vuonna, ja oppisopimuskoulutusopiskelijoiden määrä kasvoi kolme prosenttia.

Ammatillinen koulutus tehostui vuonna 2015, kun opiskelijamäärät kasvoivat rahoituksen leikkauksista huolimatta. Viime vuonna rahoitus supistui 3,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Enemmistö tutkinnon suorittajista naisia

Uusista opiskelijoista 27 prosenttia opiskeli tekniikan aloilla, 21 prosenttia palvelualoilla sekä 20 prosenttia kaupan ja hallinnon aloilla. Naisia ja miehiä oli uusissa opiskelijoissa lähes yhtä paljon, mutta naiset suorittavat miehiä enemmän tutkintoja (54 prosenttia).

Koulutusalat ovat sukupuolittuneita. Esimerkiksi terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 83 prosenttia ja tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla 10 prosenttia.