Ajankohtaiset

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2018 alkaen

Lainsäädäntöuudistus on keskeinen osa käynnissä olevaa ammatillisen koulutuksen valtakunnallista reformia, jonka tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta vastaamaan yhä paremmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen 

Uudistusten myötä työpaikalla tapahtuvaa oppimista halutaan lisätä. Keinona on ensisijaisesti keventää työpaikalla järjestettävän koulutuksen byrokratiaa ja joustavoittaa opiskelijoiden opiskelupolkuja.

Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja sen kestosta sovitaan 1.1.2018 alkaen opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kestolle ei ole ylärajaa, mutta myös vähimmäiskesto poistuu. 

Työpaikka nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. 

Omnia vastaa jatkossakin työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuudesta. Nimeämme jokaiselle opiskelijalle ohjaavan opettajan sekä tuemme ja koulutamme työpaikkaohjaajia.

Koulutussopimus 

Koulutussopimus on uusi käsite nykyiselle tutulle työssäoppimiselle. Koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Työpaikalle ei voida maksaa koulutuskorvausta. 

Yli vuoden vaihteen voimassa olevat työssäoppimisen opiskelijakohtaiset sopimukset muuttuvat uuden lainsäädännön myötä automaattisesti koulutussopimuksiksi. 

Oppisopimus 

Keskeisin uudistus oppisopimuskoulutuksessa on lisääntyvä joustavuus sekä yhtenäisyys koulutussopimuksen kanssa. Oppisopimus tehdään koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillisen osaamisen ammattitaitoa koskevaksi. 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa.  Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia.  

Yli vuoden vaihteen voimassa olevat oppisopimukset jatkuvat ennallaan ilman erillisiä toimenpiteitä. 

Osaamisen arviointi työelämässä 

Nykyiset ammattiosaamisen näyttö ja aikuisten näyttötutkinto jäävät vuoden vaihteessa erillisinä pois. Jatkossa opiskelijoiden ammattitaito arvioidaan ensisijaisesti työpaikoilla toteutettavalla yhtenäisellä näytöllä.

Näytön arvioinnin työpaikoilla toteuttaa jatkossa kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustaja. Kolmikantaa ei enää uudistusten myötä arvioinnissa tarvita ja lisäksi muodollisen näyttötutkintomestarikoulutuksen vaatimus jää pois. Arvioijat voivat olla samat henkilöt, jotka ovat ohjanneet opiskelijan opiskelua. 

Työpaikalla tapahtuvasta yhteistyöstä sopiminen 

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen laadintaan tulee valtakunnallinen yhtenäinen toimintamalli ja yhtenäiset lomakkeet. Tavoitteena on selkeyttää yhteistyötä ja vastuita sekä keventää hallinnollista käsittelyä.  

1.1.2018 jälkeen työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan opiskelijakohtaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutuksen järjestäjän ja työpaikan/yrityksen välisiä yhteistyösopimuksia ei jatkossa enää edellytetä. 

Nykyiset Omnian yhteistyösopimukset päättyvät sitä mukaan, kun opiskelijan työssäoppimisjakso tai oppisopimus yrityksessä päättyy. Sopimukset, joissa on sovittu laajemmasta yhteistyöstä, jäävät edelleen voimaan.

Omnian työelämä- ja yrityspalvelut palveluksessanne 

Uusi ammatillinen koulutus tarjoaa hyvän ja entistä joustavamman mahdollisuuden kehittää yritysten henkilöstön osaamista sekä rekrytoida uusia osaajia. Haluamme osaltamme taata, että työelämän tarpeet ja ammatillinen osaaminen kohtaavat. Rakennamme parhaillaan erilaisia yhteistyön muotoja työelämälähtöisen koulutuksen varmistamiseksi ja alueen kehittämiseksi. Heti vuodenvaihteen jälkeen, 11.1.2018 järjestämme yhteistyötilaisuuden, jonka tarkoituksena on yhdessä työelämän kanssa pohtia ammatillisen koulutuksen yhteistyömahdollisuuksia.

Omnian Työelämä- ja yrityspalvelut palvelee yhteistyökumppaneitamme kaikissa työpaikalla tapahtuvan oppimiseen, henkilöstön kehittämiseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitatte meidät puhelinnumerosta 09 231 99 890 sekä sähköpostilla yrityspalvelut@omnia.fi.

Lisätietoja

Sampo Suihko, Kuntayhtymän johtaja
sampo.suihko@omnia.fi
050 551 8119