Saksa A1.1 Alkeet Hallo!

https://ilmonet.fi/#!code=E203134
Kurssi alkaa: 
Tiistai, 1. syyskuu 2020 - 11:15
Kurssikuvaus: 
Käytännönläheinen alkeiskurssi valmentaa tositilanteisiin saksankielisissä maissa. Kurssi tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja lukuisia puheharjoituksia alusta alkaen. Kielen opiskelun ohella tutustumme myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet kuten itsestä kertominen, kahvilassa ja kioskilla asioiminen, kaupungilla liikkuminen. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita - lukusanat, artikkelit, verbin taivutusta, substantiivin taivutusta, kysymyssanat. Kurssilla tehdään helppoja keskustelu- ja sanastoharjoituksia (paritöitä), harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä ääntämistä. Opettaja antaa kotitehtäviä viikoittain.