Saksa A1.1 Alkeet

https://ilmonet.fi/#!code=E202044
Kurssi alkaa: 
Tiistai, 1. syyskuu 2020 - 16:45
Kurssikuvaus: 
Ripeästi etenevä, käytännönläheinen alkeiskurssi valmentaa tositilanteisiin saksankielisissä maissa. Kurssi tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja lukuisia puheharjoituksia alusta alkaen. Kielen opiskelun ohella tutustumme myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet kuten itsestä kertominen, kahvilassa ja kioskilla asioiminen, kaupungilla liikkuminen, ravintolassa, loman vietto, perhe ja perhejuhlat ja hotellissa. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita - lukusanat, artikkelit, verbin taivutusta, substantiivin taivutusta (akkusatiivi ja datiivi), kysymyssanat, prepositiot ja verbin menneen ajan muotoa. Kurssilla teemme helppoja keskustelu- ja sanastoharjoituksia (paritöitä), harjoittelemme kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä ääntämistä. Opettaja antaa kotitehtäviä viikoittain. Tunnit Leppävaarassa, Komentajankatu 5, tiistaisin 16.45-18.15.