Ruotsi B2 Svenska litteraturklubben

https://ilmonet.fi/#!code=E202589
Kurssi alkaa: 
Maanantai, 21. syyskuu 2020 - 19:00
Kurssikuvaus: 
Svenska litteraturklubben är en bokcirkel som träffas fyra gånger under hösten. Till varje gång läser vi en svenskspråkig bok som vi tillsammans diskuterar och reflekterar kring. En kurs för dig som gillar att läsa och vill utvidga din känsla för det svenska språket samt literaturen och kulturen. Första boken meddelas i augusti.